UREL   FEKT   VUT
    
Možnost zasílání aktualit pomocí RSS kanálu    

Aktuality

Radioelektronický seminář - INOVÁCIE V DIZAJNE ANTÉN

2019-04-18, webmaster

Zveme vás na seminář, který proběhne ve

  • čtvrtek 25.4.2019 ve 13:00

Místo: SE6.121 (zasedací místnost UREL), FEKT, Technická 12.

Přednášející: Tomáš Zvolenský (RF ELEMENTS).


Zlatý tranzistor 2019

2019-04-15, webmaster

Ústav radioelektroniky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně vyhlašuje čtvrtý ročník studentské projektové soutěže Zlatý tranzistor, která se uskuteční ve středu 19. 6. 2019 v budově FEKT Technická 12.

Soutěžní tým je možné přihlásit do 10. 6. 2019 prostřednictvím zlatra.sdelovacka.cz


Témata doktorského studia pro rok 2019/20

2019-04-01, prof. Kratochvíl (vedoucí UREL),prof. Prokeš (OR)

Na stránkách doktorského studia byla zveřejněna témata pro doktorské studium v akademickém roce 2019/20.

Přihlášku lze podat pomocí elektronického formuláře na stránkách VUT nejpozději do pondělí 15. května 2019.

Přijímací řízení do doktorského studijního programu oboru EST proběhne dne 20.6.2019.

Zájemce o doktorské studium srdečně zveme na nezávaznou informační schůzku, která se bude konat ve středu 10.dubna 2019 od 13 hod v zasedací místnosti UREL, Technická 12, blok E, 6. patro, místnost SE6.121.


Pokyny pro vypracování bakalářské / diplomové práce

2019-03-25, prof. Kratochvíl, předseda oborové rady EST

Na stránkách bakalářského a magisterského studia byly zveřejněny pokyny pro vypracování bakalářské a diplomové práce v akademickém roce 2018/19.


Studium navazujícího magisterského programu Telecommunications (TECO-G) v anglickém jazyce

2019-03-08, prof. Kratochvíl, předseda oborové rady

V návaznosti na dvě proběhlé schůzky se studenty 3. ročníku B-EST zveřejňujeme podrobnosti k nově otevřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Telecommunications (TECO–G), který je jako Joint Master Degree program a bezplatné studium v angličtině garantován společně Ústavem radioelektroniky FEKT VUT v Brně (garant studia prof. Tomáš Kratochvíl) a Institute of Telecommunications Technische Universitaet Wien (garant studia prof. Markus Rupp).

Informace o studijním oboru a programu zde:

Pravidla pro přijímací řízení zde:

Přihlášky k navazujícímu magisterskému studiu je možné podávat standardně a elektronicky do 31.3.2019 přes webové stránky FEKT a E-přihlášku zde:

Termín přijímací zkoušky: 20.6.2019
Náhradní termín přijímací zkoušky: 9.7.2019
 

Pro doplňující informace a dotazy jsou k dispozici:

  • prof. Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D. (garant TECO–G na UREL FEKT, Technická 12, Brno, místnost SE6.132)
  • doc. Ing. Tomáš Frýza, Ph.D. (pedagogický zástupce pro TECO–G na UREL FEKT, Technická 12, Brno, místnost SD6.101)


Starší aktuality