DREL   FEEC   BUT
    

Rozvoj ústavu radioelektroniky je podporován projektem "Advanced Communication Systems and Technologies" (reg. č. 230126) Sedmého rámcového programu EU.

Možnost zasílání aktualit pomocí RSS kanálu    

News (in Czech)

Cena ministra školství pro Ing. Jana Krále, absolventa oboru M1-EST v roce 2013/14

2014-12-18, doc. Kratochvíl

Jedním z držitelů Ceny ministra školství pro vynikající studenty a jejich mimořádné činy v roce 2014 je Ing. Jan Král, student magisterského studijního programu elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Ocenění převzal 18. listopadu 2014 v sále Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského z rukou náměstka ministra pro vysoké školství a výzkum Jaromíra Vebra.

Cena ministra školství se uděluje vynikajícím studentům studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu za mimořádné výsledky ve studiu a ve vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti a za mimořádné činy studentů. Návrhy na udělení ceny podávají v každém kalendářním roce rektoři vysokých škol.

Zdroj: Události na VUT v Brně, 12/2014 a http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/vynikajici-studenti-prevzali-cenu-ministra.


Cena ministra Cena ministra Cena ministra

více


Den otevřených dveří na UREL

2014-12-05, webmaster

V úterý 16.12.2014 bude na UREL probíhat od 11:30 do 13:30 „Den otevřených dveří“. Pozvěte své mladší přátele, známé či sourozence. Všichni jsou srdečně zváni.


Nabídka zaměstnání - ARTISYS

2014-12-05, webmaster

Ryze česká společnost ARTISYS s.r.o. již 20 let vyvíjí a integruje systémy pro střediska řízení leteckého provozu a letiště. Podílí se také na testovacích řešeních pro vesmírný průzkum. Hledá studenty vyšších ročníků, nebo absolventy s chutí podílet se na zajímavých projektech v Brně nebo u zákazníků po celém světě.


Nabídka zaměstnání - Beta Control

2014-11-14, webmaster

Česká společnost  Beta Control s.r.o. se zaměřením na vývoj a výrobu řídicí elektroniky pro oblast výdeje pohonných hmot, výtahů, dopravních prostředků a zabezpečení budov hledá nového pracovníka do oddělení vývoje a testování.


Pokyny pro vypracování magisterského semestrálního projektu

2014-11-06, doc. Kratochvíl, předseda oborové rady EST

Na stránkách magisterského studia byly přidány pokyny pro vypracování semestrálních projektů MM2E a LM2E. Termín odevzdání projektů je čtvrtek 18.12.2014, 14h. Termín obhajob byl stanoven na úterý 6.1.2015.


Pokyny pro vypracování bakalářského semestrálního projektu

2014-11-04, doc. Kratochvíl, předseda oborové rady EST

Na stránkách bakalářského studia byly přidány pokyny pro vypracování semestrálních projektů BB2E a KB2E. Termín odevzdání projektů je čtvrtek 18.12.2014 14h. Termín obhajob byl stanoven na úterý 6.1.2015.


Former news