DREL   FEEC   BUT
    
Možnost zasílání aktualit pomocí RSS kanálu    

News (in Czech)

Výběr semestrálních prací BB2E a MM2E (KB2E a LM2E) pro 2018/19

2018-05-17, prof. Kratochvíl (předseda oborové rady)

Výběr semestrálních prací bude probíhat od pondělí 21. 5. do pondělí 18. 6. 2018 podle harmonogramu a závazných pravidel dle vyhlášky, která byla zveřejněna na stránkách bakalářského a magisterského studia.


Elektrotechnická kvalifikace pro studenty

2018-05-14, webmaster

Aktuální termíny a informace o přezkoušení z elektrotechnických předpisů během studia jsou dostupné na webových stránkách


Témata doktorského studia pro rok 2018/19

2018-04-10, prof. Kratochvíl (vedoucí UREL),prof. Prokeš (OR)

Na stránkách doktorského studia byla zveřejněna témata pro doktorské studium v akademickém roce 2018/19.

Přihlášku lze podat pomocí elektronického formuláře na stránkách VUT nejpozději do pondělí 15. května 2018.

Přijímací řízení do doktorského studijního programu oboru EST proběhne dne 21.6.2018.

Zájemce o doktorské studium srdečně zveme na nezávaznou informační schůzku, která se bude konat v pondělí 16.dubna 2018 od 13 hod v zasedací místnosti UREL, Technická 12, blok E, 6. patro, místnost SE6.121.


Pokyny pro vypracování bakalářské / diplomové práce

2018-03-28, prof. Kratochvíl, předseda oborové rady EST

Na stránkách bakalářského a magisterského studia byly zveřejněny pokyny pro vypracování bakalářské a diplomové práce v akademickém roce 2017/18.


Studium navazujícího magisterského programu Telecommunications (TECO-G) v anglickém jazyce

2018-03-09, prof. Kratochvíl, předseda oborové rady

V návaznosti na dvě proběhlé schůzky se studenty 3. ročníku B-EST zveřejňujeme podrobnosti k nově otevřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Telecommunications (TECO–G), který je jako Joint Master Degree program a bezplatné studium v angličtině garantován společně Ústavem radioelektroniky FEKT VUT v Brně (garant studia prof. Tomáš Kratochvíl) a Institute of Telecommunications Technische Universitaet Wien (garant studia prof. Markus Rupp).

Informace o studijním oboru a programu zde:

Pravidla pro přijímací řízení zde:

Přihlášky k navazujícímu magisterskému studiu je možné podávat standardně a elektronicky do 31.3.2018 přes webové stránky FEKT a E-přihlášku zde:

Termín přijímací zkoušky: 21.6.2018
Náhradní termín přijímací zkoušky: 10.7.2018
 

Pro doplňující informace a dotazy jsou k dispozici:

  • prof. Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D. (garant TECO–G na UREL FEKT, Technická 12, Brno, místnost SE6.132)
  • doc. Ing. Tomáš Frýza, Ph.D. (pedagogický zástupce pro TECO–G na UREL FEKT, Technická 12, Brno, místnost SD6.101)


Former news