DREL   FEEC   BUT
    Rozvoj ústavu radioelektroniky je podporován projektem "Advanced Communication Systems and Technologies" (reg. č. 230126) Sedmého rámcového programu EU.

Možnost zasílání aktualit pomocí RSS kanálu    

News (in Czech)

Konference studentské sekce IEEE Blansko 2016

2016-06-21, webmaster

Studentská sekce IEEE při VUT v Brně i tento rok organizuje tradiční konferenci doktorandů a čerstvých absolventů magisterského studia elektrotechniky, informatiky a spřízněných oborů. Cílem setkání je bližší seznámení se svými kolegy a jejich prací, což může později vést ke spolupráci např. na vašem výzkumu. Věříme, že i tento rok bude bohatý na navazování přátelských vztahů.


Nabídka zaměstnání - Vojenský výzkumný ústav

2016-06-14, webmaster

Vojenský výzkumný ústav hledá zaměstnance pro pracoviště v Brně na pozici:


Nabídka odborné praxe - Škoda Auto

2016-06-07, webmaster

Společnost Škoda Auto a.s., oddělení Zkoušek systémů a EMC, hledá studentku / studenta na praktikantskou pozici v oblasti numerických simulací EMC.


Former news