DREL   FEEC   BUT
    

Rozvoj ústavu radioelektroniky je podporován projektem "Advanced Communication Systems and Technologies" (reg. č. 230126) Sedmého rámcového programu EU.

Možnost zasílání aktualit pomocí RSS kanálu    

News (in Czech)

2. kolo přijímacího řízení do doktorského studia oboru EST

2015-07-01, prof. Prokeš (předseda OR)

Druhé kolo přijímacího řízení do doktorského studijního programu oboru EST proběhne dne 28.8.2015 na adrese UREL, Technická 12, Brno. Termín podání přihlášek je od 2.7. do 31.7.2015. Přihlášku lze podat písemně na studijním oddělení nebo elektronicky na adrese:


Vyslání dvou družic UREL do vesmíru

2015-06-29, prof. Kasal

Ve středu 20. května 2015 vynesla raketa ATLAS 5 startující z Mysu Canaveral v USA kromě nepilotovaného raketoplánu X-37B, také dvě malé družice kategorie CubeSat - PSAT a BRICsat. Tyto jsou společným dílem pracovníků Laboratoře experimentálních družic (prof. Miroslav Kasal, Dr. Tomáš Urbanec, Dr. Petr Vágner), Ústavu radioelektroniky, FEKT, Vysokého učení technického v Brně a pracovníků U.S. Naval Academy. Pro obě tyto družice naše laboratoř vyvinula a postavila autonomní úzkopásmový transpondér, který je hlavní náplní mise. Naše laboratoř je také autorizována jako povelová a telemetrická stanice. Družice se pohybují na dráze se sklonem 55 stupňů, s perigeem 355 km a apogeem 702 km. V současné době probíhají zkoušky a vyhodnocování telemetrických dat. Družice PSAT je již v plném provozu.


Student UREL se podílí na záchraně slonů v Africe

2015-06-24, webmaster

V rámci diplomové práce na téma „Akustická detekce výstřelů ve volné přírodě“ přispívá student Martin Hrabina pod vedením prof. Sigmunda k ochraně slonů v Africe. Cílem závěrečné práce je vyvinout prototyp zařízení, schopného detekovat výstřely v blízkosti slonů a následně informovat strážce národních parků na přítomnost pytláků. Více informací se dozvíte v pořadu České televize 168 hodin, odvysílané v neděli 21.6.2015.


Former news