DREL   FEEC   BUT
    Rozvoj ústavu radioelektroniky je podporován projektem "Advanced Communication Systems and Technologies" (reg. č. 230126) Sedmého rámcového programu EU.

Možnost zasílání aktualit pomocí RSS kanálu    

News (in Czech)

Nabídka zaměstnání - ČTU

2017-05-22, webmaster

Český telekomunikační úřad pro oddělení technické podpory (Odbor kontroly a ochrany spotřebitele) Brno přijme od 1.9.2017 studenty 5. ročníku v rámci DPČ (Dohody o pracovní činnosti -> 20 hod / týden).


Výběr semestrální prací BB2E a MM2E (KB2E a LM2E) pro 2017/18

2017-05-17, prof. Kratochvíl, předseda oborové rady EST

Výběr semestrálních prací bude probíhat od středy 17. 5. do pondělí 26. 6. 2017 podle časového postupu a závazných pravidel dle vyhlášky, která byla zveřejněna na stránkách bakalářského a magisterského studia.


Nabídka zaměstnání - Mikroelektronika

2017-05-17, webmaster

Jsi absolvent technické VŠ? Tak to se o tebe firmy perou a to máš fajn. U nás je taky dost věcí fajn.


Nabídka odborných stáží - ALPS Electric Czech

2017-05-15, webmaster

ALPS Electric Czech nabízí ve spolupráci s IAESTE letní odborné stáže se zaměřením na radioelektroniku ve své vývojové centrále v Japonsku.


Nabídka odborné stáže - ALPS Electric Czech

2017-05-05, webmaster

ALPS Electric Czech - Sebranice nabízí odborné stáže pro studenty.


Témata doktorského studia pro rok 2017/18

2017-05-04, prof. Kratochvíl (ved. UREL), prof. Prokeš (př OR)

Na stránkách doktorského studia byla zveřejněna témata pro doktorské studium v akademickém roce 2017 / 18. Přihlášku lze podat pomocí elektronického formuláře na stránkách VUT nejpozději do pondělí 15. května 2017. Přijímací řízení do doktorského studijního programu oboru EST proběhne dne 22. 6. 2017.

Zájemce o doktorské studium srdečně zveme na nezávaznou informační schůzku, která se bude konat ve čtvrtek 11. května 2017 od 13 hod v zasedací místnosti UREL, Technická 12, blok E, 6. patro, místnost SE6.121.


Pokyny k vypracování bakalářské / diplomové práce

2017-03-20, prof. Kratochvíl, předseda oborové rady EST

Na stránkách bakalářského a magisterského studia byly zveřejněny pokyny pro vypracování bakalářské a diplomové práce v akademickém roce 2016/17.


Technical Computing Camp

2017-02-22, webmaster

Společnost Humsoft všechny srdečně zve na akci "Technical Computing Camp", který se bude konat v Brně ve dnech 7. - 8. 9. 2017.

V rámci akce proběhne "Soutěž o nejlepší uživatelský projekt" vypracovaný s použitím nástrojů MATLAB nebo COMSOL Multiphysics.

Studenti mohou získat zkušenosti s prezentováním výsledků své práce na fóru před dalšími uživateli (prezentace seminární, bakalářské či diplomové práce, nebo obecně jakékoliv studentské, individuální nebo kolektivní práce).
Mohou se porovnat s jinými účastníky v oboru a představit se případným budoucím zaměstnavatelům (zhruba polovina účastníků akce bude z průmyslu).
Výherci soutěže obdrží diplomy a věcné ceny.


Nabídka zaměstnání - Commscope

2016-12-19, webmaster

Společnost Commscope hledá nadšené nadějné studenty z Pardubického / Královehradeckého kraje. Hledá studenty, kteří mají vývoj rádi. Nabízí časově flexibilní spolupráci v souladu s potřebami studia s možností budoucího trvalého pracovního poměru.


Former news