DREL   FEEC   BUT
    

Rozvoj ústavu radioelektroniky je podporován projektem "Advanced Communication Systems and Technologies" (reg. č. 230126) Sedmého rámcového programu EU.

Možnost zasílání aktualit pomocí RSS kanálu    

News (in Czech)

Mobile Communication Seminar

2015-01-30, webmaster

Ústav radioelektroniky FEKT ve spolupráci s Technickou univerzitou ve Vídni a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislavě pořádá již tradiční sérii seminářů „Mobile Communication Seminar“. Semináře se budou konat každý čtvrtek na jedné z partnerských univerzit a bude jich celkem 6 (2x Brno, 2x Vídeň, 2x Bratislava). Semináře jsou tematicky zaměřeny na aktuální témata (nejen) mobilních komunikací, v letošním roce je hlavním tématem anténní technika. V tomto roce je možné absolvování série seminářů uznat jako formu vyučování v předmětu MARC – Advanced Radio Communication Systems and Their Components. Bližší informace budou k dispozici ve vyhlášce k předmětu, případně u garantky předmětu doc. Poměnkové. Pro cesty na partnerské univerzity budeme studentům refundovat náklady, počet míst je však omezen. Pro registraci na semináře prosím kontaktujte Ing. Slaninu (slaninam@feec.vutbr.cz), nejpozději do 10. února 2015. Pro semináře mimo Brno je nutné rezervovat celý den (spolu s dopravou je seminář časově náročný). Pokud máte zájem o semináře, prosím zohledněte je při přípravě rozvrhu.


    Rozpis termínů:
  • 19. 2. – Brno – doc. Jaroslav Láčík: Antennas for Body Area Networks
  • 26. 2. – Bratislava – prof. Bernard Fleury (Aalborg University): [téma bude doplněno]
  • 05. 3. – Vídeň – Ronald Gabriel, Georg Schell (Kathrein–Werke KG): Distributed Antenna Architectures for Converging Networks (5G)
  • 12. 3. – Bratislava – [téma bude doplněno]
  • 19. 3. – Brno – prof. Axel Jantsch (TU Wien): Self-Awareness in Cyber Physical Systems
  • 26. 3. – Vídeň – Lukas W Mayer (Siemens AG): Antenna Polarization Measurement at 24 GHz.

více


Nabídka kurzů AT&T: možnost absolvování odborné praxe

2015-01-29, webmaster

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií ve spolupráci s AT&T Training Center Brno otevírá v letním semestru 2014/2015 dva specializované kurzy zaměřené na mobilní technologie a bezpečnost počítačových sítí. Kurzy jsou určené především studentům magisterského studia. Registrace do kurzů probíhá v systému VUT e-Learning a je otevřena do pátku 20. 2. 2015. Výuka kurzů bude probíhat v anglickém jazyce v prostorách AT&T Brno, Palachovo náměstí 2, Brno - Bohunice. Úspěšní absolventi získají AT&T certifikát, který bude uznán jako potvrzení o absolvování povinné odborné praxe. Více informací o jednotlivých kurzech naleznete na následujících odkazech:

více


Former news