DREL   FEEC   BUT
    

Rozvoj ústavu radioelektroniky je podporován projektem "Advanced Communication Systems and Technologies" (reg. č. 230126) Sedmého rámcového programu EU.

Možnost zasílání aktualit pomocí RSS kanálu    

News (in Czech)

Nabídka zaměstnání - Vojenský výzkumný ústav

2015-03-30, webmaster

Vojenský výzkumný ústav hledá zaměstnance pro pracoviště v Brně na pozice „Radioelektronik - návrhář VF aplikací“ a „Radioelektronik - návrhář FPGA“.


Nabídka zaměstnání - Omko Digital

2015-03-27, webmaster

Společnost Omko Digital a.s. hledá pracovníka na pozici v servisu satelitní techniky. Předpokládaná forma smlouvy - dohoda o provedení práce. Jedná se o nepravidelnou práci v rozsahu cca 2 dny v týdnu, rozložení práce je na dohodě s maximálním přizpůsobením potřebám studenta. Charakter práce cca 50 % administrativa / 50 % servisní práce. Bližší informace osobně nebo telefonicky.

Kontakt: Ing. Petr Buchta / 774 723 359 / buchta@omko.cz


Radioelektronický seminář

2015-03-27, webmaster

Ústav Radioelektroniky ve spolupráci se společnosti Blue Panthers pořádá seminář „Měřicí systémy pro vývoj a testování řízených pohonů“. Seminář se koná 15. dubna od 9 do 14h v místnosti SE6.121 na Technické 12. Seminář je určen především pro vývojáře řízených pohonů, frekvenčních měničů či usměrňovačů, kteří potřebují v reálném čase sledovat výkony na vstupu a výstupu, účinnost systému, časové souvislosti mezi řídicími signály a reakcemi veličin v obvodu, a k tomu chtějí sledovat i datovou komunikaci na sériové sběrnici.
Přihlásit se můžete zde


Rohde&Schwarz mezinárodní soutěž v případové studii FSW 2015

2015-03-12, webmaster

Přední světový výrobce měřící a radiokomunikační techniky Rohde&Schwarz pořádá mezinárodní soutěž v případové studii FSW 2015.
Hledáme z řad studentů zájemce, kteří by se chtěli za VUT v Brně zúčastnit a OPĚT PORAZIT kolegy z jiných elektrofakult v ČR. Národní kolo proběhne 14. až 15. 4. 2015 ve Vimperku.


Cena Wernera von Siemense pro studenta EST

2015-03-04, webmaster

Na slavnostním večeru v Betlémské kapli byly předány prestižní ceny Wernera von Siemense za rok 2014. Mezi oceněnými byl absolvent oboru EST Ing. Jan Král, který obsadil první místo v kategorii nejlepší diplomové práce. K výbornému umístění gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci oboru a UREL!


Pokyny pro vypracování bakalářské práce

2015-02-23, doc. Kratochvíl, předseda oborové rady EST

Na stránkách bakalářského studia byly zveřejněny pokyny pro vypracování a odevzdání bakalářské práce BBCE, KBCE v akademickém roce 2014/15. Termín odevzdání prací je do čtvrtka 28.5.2015 do 14h na sekretariátě UREL


Pokyny pro vypracování diplomové práce

2015-02-23, doc. Kratochvíl, předseda oborové rady EST

Na stránkách magisterského studia byly zveřejněny pokyny pro vypracování a odevzdání diplomové práce MMSE, LMSE v akademickém roce 2014/15. Termín odevzdání prací je do čtvrtka 21.5.2015 do 14h na sekretariátě UREL.


Výběr předmětů pro státní závěrečné zkoušky

2015-02-23, doc. Kratochvíl, předseda oborové rady EST

Na stránkách bakalářského a magisterského studia jsou soubory se soupisy předmětů pro státní zkoušku, rozdělené na povinné a volitelné. U prvního, povinného okruhu předmětů (Základy elektroniky a sdělování pro bakaláře, Teorie elektroniky a rádiové komunikace pro magistry) si ke státní zkoušce vybíráte vždy 4 předměty. U druhého, volitelného okruhu předmětů (Aplikovaná elektronika a komunikace pro bakaláře i magistry) si vybíráte 2 předměty z příslušných skupin.

Přihlašování ke státním zkouškám a výběr zkušebních předmětů bude probíhat v IS. Přihlašování a výběr budou spuštěny v druhé polovině dubna. Podrobnosti přinese fakultní vyhláška.


Former news