UREL   FEKT   VUT
    Rozvoj ústavu radioelektroniky je podporován projektem "Advanced Communication Systems and Technologies" (reg. č. 230126) Sedmého rámcového programu EU.

Bakalářské studium

Aktuality bakalářského studia

2017-12-12, prof. Kratochvíl

Pokyny k obhajobě semestrální práce

2017-10-16, prof. Kratochvíl

Pokyny k vypracování semestrální práce


Informace o bakalářském studiu

Bakalářský studijní obor ELEKTRONIKA A SDĚLOVACÍ TECHNIKA (B-EST) si klade za cíl vychovat vysokoškolsky vzdělaného odborníka na bezdrátové mobilní komunikace, elektroniku a příbuzné obory. Zájmové spektrum oboru B-EST přitom sahá od nízkofrekvenční techniky, přes vysokofrekvenční a mikrovlnnou techniku až do oblasti optických vln, od analogových obvodů, signálů a systémů, přes číslicové až po mikroprocesorové a mikropočítačové obvody a systémy.

Odbornou výuku oboru zajišťují především Ústav radioelektroniky (UREL) a Ústav biomedicínského inženýrství (UBMI). Nabídka volitelných předmětů spolu se samostatnými technickými projekty a bakalářskou prací umožňuje studentům úžeji se zaměřit na problematiku radioelektroniky, mobilních a dalších rádiových komunikací, přístrojovou elektroniku, zvukovou a obrazovou techniku, problematiku analogového a číslicového zpracování multimediálních signálů či lékařskou diagnostickou a protetickou techniku. Student získává i související poznatky z telekomunikační techniky a aplikované informatiky. Pro rozšíření spektra svých vědomostí si student oboru volí rovněž několik odborných předmětů z ostatních oborů bakalářského studia Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) VUT v Brně a též předměty jazykové, ekonomické, manažersko správní či ekologické.

Studium bakalářského oboru ELEKTRONIKA A SDĚLOVACÍ TECHNIKA (B-EST) je nominálně rozděleno do tří roků. Zaměřeno je na důkladné pochopení základních principů, z nichž elektronika a komunikační technologie vycházejí, a zejména na praktické a aplikační využití těchto principů.

 

Zkratka

Předmětu UREL

Garant předmětu

BAEO

Analogové elektronické obvody

prof. Ing. Lubomír Brančík, CSc.

BELF

Návrh analogových filtrů

doc. Ing. Jiří Petržela, Ph.D.

BELP

Elektronické praktikum

Ing. Ivana Jakubová

BEMC

Elektromagnetická kompatibilita

Ing. Jiří Dřínovský, Ph.D.

BEVA

Elektromagnetické vlny, antény a vedení

prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida

BICT

Impulzová a číslicová technika

doc. Ing. Tomáš Frýza, Ph.D.

BKSY

Komunikační systémy

prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D.

BMBK

Moderní bezdrátová komunikace

doc. RNDr. Jitka Poměnková, Ph.D.

BMPT

Mikroprocesorová technika a embedded systémy

doc. Ing. Tomáš Frýza, Ph.D.

BMVT

Mikrovlnná technika

doc. Ing. Jaroslav Láčík, Ph.D.

BNEZ

Napájení elektronických zařízení

Ing. Michal Kubíček, Ph.D.

BNFE

Nízkofrekvenční a audio elektronika

prof. Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D.

BOPE

Základy optických komunikací a optoelektronika

Ing. Lucie Hudcová, Ph.D.

BPC1E

Počítače a programování 1

doc. Ing. Jiří Šebesta, Ph.D.

BPC2E

Počítače a programování 2

doc. Ing. Jiří Šebesta, Ph.D.

BREO

Počítačové řešení elektronických obvodů

prof. Dr. Ing. Zdeněk Kolka

BRMK

Rádiové a mobilní komunikace

prof. Ing. Stanislav Hanus, CSc.

BRPV

Rádiové přijímače a vysílače

prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D.

BSIS

Signály a soustavy

prof. Ing. Milan Sigmund, CSc.

BVFT

Vysokofrekvenční technika

Ing. Tomáš Urbanec, Ph.D.

BZTV

Základy televizní techniky

prof. Ing. Stanislav Hanus, CSc.