UREL   FEKT   VUT
    
  


Technická 12,
Tel.: +420 5 4114
Řešitel vybraných projektů


Vývoj moderních leteckých zdrojových souprav (2014-2017)
Technologická agentura ČR


Diskretizační sítě Octavia III (HS18457054) (2014)
ŠKODA AUTO a.s.


High-power Laser Head - the Modulator Driver (2014)
Czech Space Research Center, spol. s r. o.


In-car time-domain electromagnetic fields (HS18457053) (2014)
Volkswagen A.G.


Měření rychlosti násobných objektů (HS18457041) (2014)
RAMET C.H.M. a.s.


Perspektivní komunikační systémy (PEKOS) (2014-2016)
Vysoké učení technické v Brně


Perspektivní obvodová řešení a algoritmy pro komunikační systémy (2014-2016)
Vysoké učení technické v Brně


Pokročilé mikrovlnné technologie (2014-2016)
Vysoké učení technické v Brně


RSTN - Radio for Smart Transmission Networks (TA04011571) (2014-2017)
Technologická agentura ČR


Výzkum elektronicky nastavitelných pokročilých aktivních prvků pro obvodovou syntézu (2014-2016)
Grantová agentura České republiky


Research into wireless channels for intra-vehicle communication and positioning (2013-2016)
Grantová agentura České republiky


Development of firmware and driver for UHF sniffer mode on USRP N210 (2013-2014)
CISC Semiconductor GmbH


Research into wireless channels for intra-vehicle communication and positioning (2013-2016)
Grantová agentura České republiky


Hybridní bezdrátová technologie pro municipální sítě (2012-2015)
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR


Přenosové kanály a energeticky efektivní koncepty pro šetrná chytrá zařízení. (2012-2015)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR


Modelování šíření optických vln v atmosféře (2012-2015)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR


Aspekty kvality obrazu při vysílání a v širokopásmových multimediálních službách (QUALEXAM) (2012-2014)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR


Elektromagnetické struktury v pásmu milimetrových vln pro biomedicíncký výzkum (2012-2016)
Grantová agentura České republiky


Nové technologie zabezpečení dat pomocí automatického nezávislého auditu (2012-2014)
Ministerstvo vnitra ČR


Antennas for Ambient Assisted Living (ANAMAS) (2012-2015)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR


Inteligentní infrastruktura pro moderní město (2012-2014)
Technologická agentura ČR


Výzkum a vývoj technologií pro multistatický primární radar nahrazující primární radiolokátory (2012-2014)
Technologická agentura ČR


Agile RF Transceivers and Front-Ends for Future Smart Multi-Standard Communications Applications (ARTEMOS) - národní grant MŠMT (2011-2014)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR


Agile RF Transceivers and Front-Ends for Future Smart Multi-Standard Communications Applications (ARTEMOS) - evropský grant ENIAC Joint Undertaking (2011-2014)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR


Systémy bezdrátové internetové komunikace (2011-2014)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR


Efektivní systém klimatizace pro létající prostředky (2011-2014)
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR


Inovativní přístupy k návrhu systémů komunikačního řetězce (2011-2014)
Vysoké učení technické v Brně


Mikrovlnné technologie pro perspektivní kmitočtová pásma a jejich aplikace (2011-2014)
Vysoké učení technické v Brně


Výzkum a modelování pokročilých metod hodnocení kvality obrazové informace (2010-2014)
Grantová agentura České republiky, číslo projektu 102/10/1320


 Úplný výpis projektů
Vybrané publikace


AL-ZUBAIDI R-SMITH, N.; POLLI, A. From Beer to Electricity-An Energy Harvesting Experiment in the Forest. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2014, vol. 5, no. 4, p. 42-47. ISSN: 1213-1539.


ALIMENTI, F.; VIRILI, M.; MEZZANOTTE, P.; ROSELLI, L.; ŘEŘICHA, V.; POKORNÝ, M.; IORIO, F.; GADDI, R.; SCHEPENS, C. A RF-MEMS Based Tunable Matching Network for 2.45-GHz Discrete-Resizing CMOS Power Amplifiers. Radioengineering, 2014, vol. 2014, no. 1, p. 328-337. ISSN: 1210-2512.


BAG, B.; DAS, A.; CHANDRA, A. Performance Analysis of dual-hop AF relaying FSO System using Alamouti Scheme over G-G Fading Channel. In International Conference on Fibre Optics and Photonics (PHOTONICS 2014). 2014. p. 1-3. ISBN: 978-1-55752-882-7.


BARCÍK, P.; HUDCOVÁ, L.; LEITGEB, E. Optical Wireless Communication Transmitter with a Refraction Beam Shaper. In Proceedings of the 9th International Symposium on Communication Systems, Networks & Digital Sign. Manchester: 2014. p. 1044-1048. ISBN: 978-1-4799-2581-0.


BARCÍK, P.; WILFERT, O.; LEITGEB, E. Design of Refraction Beam Shaper for FSO Transmitter. In Proceedings of the 16th International Conference on Transparent Optical Networks ICTON 2014. Warsaw, Poland: National Institute of Telecommunications, 2014. p. 1-4. ISBN: 978-1-4799-5600-5.


BIOLEK, D.; BIOLEK, Z.; BIOLKOVÁ, V. Interpreting area of pinched memristor hysteresis loop. Electronics Letters, 2014, vol. 50, no. 2, p. 74-75. ISSN: 0013-5194.


BIOLEK, D.; BIOLEK, Z.; BIOLKOVÁ, V.; KOLKA, Z. Some Regularities of the Spectral Content of the Responses of Memristive Systems to Sinusoidal Excitation. In 2014 UKSim-AMSS 8th European Modelling Symposium (EMS 2014). Pisa, Italy: IEEE, 2014. p. 473-478. ISBN: 978-1-4799-7411-5.


BIOLEK, D.; BIOLEK, Z.; BIOLKOVÁ, V.; KOLKA, Z.; KINCL, Z.; TESKA, T. Syntéza memristivního systému s předepsaným typem hysterezní smyčky. Slaboproudý obzor, 2014, roč. 70, č. 3, s. 1-7. ISSN: 0037-668X.


BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V.; KOLKA, Z. Emulators of Two-State Memcapacitor. In Proceedings of the 18th International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC 2014) (CSCC 2014). Santorini, Greece: Europment, 2014. p. 65-70. ISBN: 978-1-61804-245-3.


BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V.; KOLKA, Z. Memristive Systems For Analog Signal Processing. In Proceedings of ISCAS 2014. Melbourne, Australia: IEEE, 2014. p. 2588-2591. ISBN: 978-1-4799-3432-4.


BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V.; KOLKA, Z. Memristor Pinched Hysteresis Loops: Touching Points, Part I. In 19th 2014 International Conference on Applied Electronics. Pilsen, Czech Republic: University of West Bohemia, Pilsen, 2014. p. 37-40. ISBN: 978-80-261-0276-2.


BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V.; KOLKA, Z. Memristor Pinched Hysteresis Loops: Touching Points, Part II. In 19th 2014 International Conference on Applied Electronics. Pilsen, Czech Republic: University of West Bohemia, Pilsen, 2014. p. 41-44. ISBN: 978-80-261-0276-2.


BISWAS, S.; CHANDRA, A. DF versus AF: Energy consumption comparison for IEEE 802.15.4 networks. In IEEE International Conference on Communication Systems and Networks (COMSNETS). 2014. p. 1-7. ISBN: 978-1-4799-3635-9.


BISWAS, S.; CHANDRA, A.; DHAR ROY, S. Cross-layer energy model for relay assisted 802.15.4 networks in a non-beacon-enabled mode. In IEEE International Conference on Advances in Computing, Communications and Informatics (ICACCI). 2014. p. 55-61. ISBN: 978-1-4799-3078-4.


BLUMENSTEIN, J.; MARŠÁLEK, R.; FEDRA, Z.; PROKEŠ, A.; MECKLENBRÄUKER, C. Channel estimation method for OFDM in low SNR based on two-dimensional spreading. WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS, 2014, vol. 2014, no. 78, p. 715-728. ISSN: 0929-6212.


BLUMENSTEIN, J.; MIKULÁŠEK, T.; MARŠÁLEK, R.; CHANDRA, A.; PROKEŠ, A.; ZEMEN, T.; MECKLENBRÄUKER, C. In-vehicle UWB Channel Measurement, Model and Spatial Stationarity. In 2014 IEEE Vehicular Networking Conference (VNC). 2014. p. 1-4. ISBN: 978-1-4799-7659-1.


BLUMENSTEIN, J.; MIKULÁŠEK, T.; MARŠÁLEK, R.; PROKEŠ, A.; ZEMEN, T.; MECKLENBRÄUKER, C. In-vehicle mm-Wave Channel Model and Measurement. In Vehicular Technology Conference (VTC Fall), 2014 IEEE 80th. 2014. p. 1-5. ISBN: 978-1-4799-4450-7.


BOLEČEK,L.,ŘÍČNÝ, V. Program pro výpočet prostorových souřadnic a tvorbu hloubkové mapy. Slaboproudý obzor, 2014, roč. 70, č. 1, s. 7-13. ISSN: 0037-668X.


BOLEČEK,L.,ŘÍČNÝ, V. The Influence of Image Objective Parameters on the Probability of Finding Corresponding Points. In In Proceedings of 24th International Conference Radioelektronika. Bratislava: Slovak University of Technology, 2014. p. 1-4. ISBN: 978-1-4799-3714-1.


BRANČÍK, L.; AL-ZUBAIDI R-SMITH, N. Komentář k metodě numerické inverzní Laplaceovy transformace ? možná zobecnění a analýza chyb. Slaboproudý obzor, 2014, roč. 70, č. 4, s. 6-10. ISSN: 0037-668X.


BRANČÍK, L.; KOLÁŘOVÁ, E. Application of Stochastic Differential-Algebraic Equations in Hybrid MTL Systems Analysis. Elektronika Ir Elektrotechnika, 2014, vol. 20, no. 5, p. 41-45. ISSN: 1392-1215.


BRANČÍK, L.; KOLÁŘOVÁ, E. Multiconductor Transmission Line Models Excited from Multiple Stochastic Sources. In 2014 37th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. Berlín, Německo: Vysové učení technické v Brně, 2014. p. 282-286. ISBN: 978-80-214-4983-1.


BRANČÍK, L.; KOLÁŘOVÁ, E. Time-Domain Simulation of Transmission Line Models with Multiple Stochastic Excitations. In 24th International Conference Radioelektronika 2014. Bratislava, Slovensko: STU v Bratislave, 2014. p. 1-4. ISBN: 978-1-4799-3713-4.


CABALKOVÁ, P.; BALADA, R.; KUBAL, D.; PELANT, M.;PLŠEK, R;STEJSKAL,V. Comparison of Clutter Cancelation Methods for Code Division Multiplex System in the Presence of Targets. In Proceedings of the 44th European Microwave Conference. Rome: IEEE, 2014. p. 1770-1773. ISBN: 978-2-87487-035-4.


CABALKOVÁ, P.; PELANT, M.; KUBAL, D. Comparison of Clutter Cancelation Methods. In 2014 24th International Conference Radioelektronika. Bratislava, Slovensko: STU v Bratislave, 2014. p. 1-4. ISBN: 978-1-4799-3713-4.


CABALKOVÁ, P.; PELANT, M.; KUBAL, D.; STEJSKAL, V.; PLŠEK, R. Aspects of target detection in MSPSR system under clutter conditions. In 2014 15th International Radar Symposium IRS-2014. Nowowiejska 15/19 00-665 Warsaw, Poland: Warsaw University of Technology, 2014. p. 1-4. ISBN: 978-1-4799-3713-4.


CIGÁNEK, J.; RAIDA, Z.; WIKTOR, M. Comparison of Various Approaches for Modelling Interaction of Dispersive Media and Electromagnetic Waves. In Proceedings of the jointly organized 11th World Congress on Computational mechanics (WCCM XI), 5th European Congress on Computational mechanics (ECCM V), and 6th European Congress on Computational Fluid Dynamics (ECFD VI). 1. Barcelona: CIMNE, 2014. p. 3948-3956. ISBN: 978-84-942844-7-2.


DAS, A.; BAG, B.; CHANDRA, A. End-to-end performance analysis of relayed FSO transmissions over G-G fading channels using STBC. In International Conference on Opto-Electronics and Applied Optics (IEM OPTRONIX 2014). 2014.


DOBESCH, A.; ALVES, L.; WILFERT, O. On the Performance of Digital to Analog Conversion in the Optical Domain. In Proceedings of the 16th International Conference on Transparent Optical Networks ICTON 2014. Warsaw, Poland: National Institute of Telecommunications, 2014. p. 1-4. ISBN: 978-1-4799-5600-5.


DOBESCH, A.; ALVES, L.; WILFERT, O. Spatial ODAC performance for indoor environment. In 3rd International Workshop in Optical Wireless Communications (IWOW). Funchal, Madeira Island, Portugal: 2014. p. 70-74. ISBN: 978-1-4799-6676-9.


DUŠEK, M.; ŠEBESTA, J. Comparison of Reduced Analytic Models for Six- Port Modulators with Different Characteristics. In 37th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP) 2014. 2014. p. 277-281. ISBN: 978-80-214-4983-1.


FIDRMUC, J.; KORHONEN, I.; POMĚNKOVÁ, J. Wavelet spectrum analysis of business cycles of China and G7 countries. APPLIED ECONOMICS LETTERS, 2014, vol. 21, no. 18, p. 1309-1313. ISSN: 1350-4851.


FRÝZA, T.; MEGO, R. Power Consumption of Multicore Digital Signal Processor: Theoretical Analysis and Real Applications. In Proceedings of the 2014 IEEE 23rd International Symposium on Industrial Electronics. 2014. p. 1-4. ISBN: 978-1-4799-2399-1.


GHOSH, A.; GHATAK, G.; CHANDRA, A. SEP of dual-ring star-QAM over FSO channels with atmospheric turbulence. In IEEE International Conference on Signal Processing and Communications (SPCOM). 2014. p. 1-6. ISBN: 978-1-4799-4666-2.


GÖTTHANS, T.; BAUDOIN, G.; MBAYE, A. Digital Predistortion With Advance/Delay Neural Network and Comparison With Volterra Derived Models. In IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications, PIMRC. Washington D.C., USA: 2014. p. 1-5. ISBN: 978-1-4673-6235-1.


GREJTÁK, F. Fotovoltaické články a realizácia FV elektrárne pripojenej na distribučnú sieť. Odborný časopis pre elektrotechniku a energetiku, 2014, roč. 20, č. 2, s. 14-16. ISSN: 1335-2547.


GREJTÁK, F.; PROKEŠ, A. Ostrovný fotovoltaický systém a dimenzovanie spotreby autonómneho pasívneho domu. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2014, roč. 16, č. 3, s. 1-5. ISSN: 1213-1539.


HANUS, S. Mobilní komunikace dnes a zítra. In Perspektivy elektroniky 2014. Rožnov pod Radhoštěm: SŠEIŘ Rožnov pod Radhoštěm, 2014. s. 11-30. 


HARTL, P. An Accurate Voltage Reference For Automotive Applications. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz, 2014, vol. 2014, no. 3, p. 1-5. ISSN: 1802-4564.


HARTL, P. AN ACCURATE VOLTAGE REFERENCE FOR AUTOMOTIVE APPLICATIONS. In EDS 2014 IMAPS CS INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS. FIRST. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 2014. p. 100-105. ISBN: 978-80-214-4985-5.


HEBELKA, V. Koch slot loopantenna for off-body communications. In proceedings of the 20th Conference STUDENT EEICT 2014. 3. Brno: LITERA, Tábor43a, 612 00 Brno, 2014. p. 4-8. ISBN: 978-80-214-4924-4.


HEBELKA, V.; RAIDA, Z. Koch Slot Loop Antenna for Wireless Body-Centric Communication. Microwave and Optical Technology Letters, 2014, vol. 56, no. 3, p. 764-766. ISSN: 0895-2477.


HEBELKA, V.; RAIDA, Z. Slot antenna array on circular siw resonator for on body communications. In 20th International Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communications MIKON 2014. 2014. p. 185-188. ISBN: 978-83-931525-2-0.


HEININGER, H. Longitudinal Cavity Mode Referenced Spline Tuning for Widely Tunable MG-Y Branch Semiconductor Laser. Radioengineering, 2014, vol. 2014, no. 1, p. 1-8. ISSN: 1210-2512.


HRUBOŠ, Z.; GÖTTHANS, T. Analysis and Synthesis of Chaotic Circuits Using Memristor Properties. Journal of Electrical Engineering, 2014, vol. 2014(65), no. 3, p. 129-136. ISSN: 1335-3632.


HUBKA, P.; HEBELKA, V. Numerical Model of a 60 GHz Rectangular Patch Antenna in Proximity of Human Body Model. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2014, vol. 5, no. 1, p. 8-11. ISSN: 1213-1539.


HUDCOVÁ, L.; WILFERT, O.; DOBESCH, A. Interferometric method for the relative variance of the optical power measurement. In Proceedings of the 24th International Conference Radioelektronika 2014. Bratislava: Slovak University of Technology, 2014. p. 1-4. ISBN: 978-1-4799-3714-1.


CHANDRA, A.; BISWAS, S.; GHOSH, B.; BISWAS, N.; BRANTE, G.; DEMO SOUZA, R. Energy efficient relay placement in dual hop 802.15.4 networks. WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS, 2014, vol. 75, no. 4, p. 1947-1967. ISSN: 0929-6212.


CHANDRA, A.; DAS, P. Location management in cellular mobile networks. IEEE Potentials, 2014, vol. 33, no. 1, p. 37-44. ISSN: 0278-6648.


CHANDRA, A.; CHATTOPADHYAY, A.; SHARMA, K.; DHAR ROY, S. Error performance of RS coded binary FSK in PLC channels with Nakagami and impulsive noise. Physical Communication, 2014, vol. 14, no. 1, p. 14-23. ISSN: 1874-4907.


CHATTOPADHYAY, A.; SHARMA, K.; CHANDRA, A. Error performance of RS coded binary FSK in PLC channels with Nakagami and impulsive noise. In IEEE International Symposium on Power Line Communications and its Applications (ISPLC). 2014. p. 184-189. ISBN: 9781479949786.


JAKUBOVÁ, I.; ŠENK, J.; LÁZNIČKOVÁ, I. Remarks on the Design of High-temperature Devices with Electric Arc. In Proceedings of the 15th International Scientific Conference Electric Power Engineering (EPE 2014). Brno: 2014. p. 527-531. ISBN: 978-1-4799-3806-3.


JEŘÁBEK, J.; ŠOTNER, R.; HERENCSÁR, N.; JAIKLA, W.; VRBA, K. Behavioral Model for Z-copy Voltage Controlled Current Follower Differential Input Transconductance Amplifier and Its Features. In Proceedings of the 38th International Conference on Telecommunication and Signal Processing (TSP). 2014. p. 703-707. ISBN: 978-1-4799-8497-8.


JEŘÁBEK, J.; ŠOTNER, R.; VRBA, K. Electronically Adjustable Triple-Input Single-Output Filter with Voltage Differencing Transconductance Amplifier. Revue Roumaine des Sciences Techniques - Serie Électrotechnique et Énergétique, 2014, vol. 59, no. 2, p. 163-172. ISSN: 0035-4066.


JEŘÁBEK, J.; ŠOTNER, R.; VRBA, K. TISO Adjustable Filter with Controllable Controlled-Gain Voltage Differencing Current Conveyor. Journal of Electrical Engineering, 2014, vol. 65, no. 3, p. 137-143. ISSN: 1335-3632.


JEŘÁBEK, J.; ŠOTNER, R.; VRBA, K. Tunable Multiphase Oscillator Using Diamond Transistors with Voltage Controlled Condition of Oscillation for Amplitude Stabilization. Elektronika Ir Elektrotechnika, 2014, vol. 20, no. 1, p. 45-48. ISSN: 1392-1215.


KADLČÍK, L. Practical Design of a Self-Hosted Bandgap Voltage Reference for Automotive Applications. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz, 2014, vol. 2014, no. 3, ISSN: 1802-4564.


KADLČÍK, L. Practical Design of a Self-hosted Bandgap Voltage Reference for Automotive Applications. In EDS '14 IMAPS CS International Conference Proceedings. První. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. p. 117-122. ISBN: 978-80-214-4985-5.


KADLEC, P.; RAIDA, Z. Multi-objective self-organizing migrating algorithm applied for design of electromagnetic components. IEEE Antennas & Propagation Magazine, 2014, vol. 55, no. 6, p. 50-68. ISSN: 1045-9243.


KAPOUNEK, S.; POMĚNKOVÁ, J. Credit and Business Cycle Co-movements in V4 countries: Evidence from Wavelet Analysis. In 32nd International Conference on Mathematical Methods in Economics (MME). Olomouc: PALACKY UNIV, OLOMOUC, KRIZKOVSKEHO 8, OLOMOUC, 771 47, CZECH REPUBLIC, 2014. p. 390-395. ISBN: 978-80-244-4209-9.


KINCL, Z.; KOLKA, Z. Test Frequency Selection using Efficient Space Coordinate Transformation. In Proccedings of the 24th International Conference Radioelektronika 2014. Slovak University of Technology in Bratislava, Slovakia: 2014. p. 1-4. ISBN: 978-1-4799-3713-4.


KLEJMOVÁ, E.; SLANINA, M. Subjective Quality Assessment for HEVC. In Sborník příspěvků studentské konference Zvůle 2014. 2014. p. 19-22. ISBN: 978-80-214-5005-9.


KOLKA, Z.; BIOLEK, Z.; BIOLKOVÁ, V. Analogově-číslicová emulace mem systémů. Slaboproudý obzor, 2014, roč. 70, č. 2, s. 1-5. ISSN: 0037-668X.


KOLKA, Z.; BIOLKOVÁ, V.; BIOLEK, D. Model of FSO Path for Network Simulation. In Proceedings of the 18th International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC 2014). Santorini, Greece: Europment, 2014. p. 46-49. ISBN: 978-1-61804-245-3.


KOLKA, Z.; BIOLKOVÁ, V.; BIOLEK, D. On Hybrid Emulation of Mem-Systems. In 2014 UKSim-AMSS 8th European Modelling Symposium (EMS 2014). Pisa, Italy: IEEE, 2014. p. 490-494. ISBN: 978-1-4799-7411-5.


KORÁB, P.; POMĚNKOVÁ, J. Financial Crisis and Financing Constraints of SMEs in Visegrad Countries. Journal of Economics, 2014, vol. 62, no. 9, p. 887-902. ISSN: 0013-3035.


KRUTÍLEK, D. Aircraft wiring and transients caused by lighting. In Sborník příspěvků studentské konference Zvůle2014. 2014. s. 34-36. ISBN: 978-80-214-5005-9.


KUBÁŇ, M. Dual 11-Bit Current-Steering D/A Converter for Transmission of I-Q Encoded Information. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz, 2014, vol. 2014, no. 3, ISSN: 1802-4564.


KUBÁN, M. Dual 11-Bit Current-Steering D/A Converter for Transmission of I-Q Encoded Information. In EDS 14 Imaps Cs International Conference Proceedings. Vysoké učení technické v Brně, 2014. p. 76-81. ISBN: 978-80-214-4985-5.


KUDER, Z. MIMO-OFDM Algorithms for Enhanced Capacity. In POSTER 2014, 18th International Student Conference on Electrical Engineering. 2014. p. 1-5. ISBN: 978-80-01-05499-4.


KUDER, Z.; HANUS, S. Implementation of the Multi-Dimensional Graph-Based Soft Iterative Receiver for MIMO-OFDM in Matlab. In Radioelektronika (RADIOELEKTRONIKA), 2014 24rd International Conference. 2014. p. 1-4. ISBN: 978-1-4799-3713-4.


KUFA, M. FILTENNA WITH DEFECTED GROUND STRUCTURE OPERATING IN TWO REGIMES. In proceedings of the 20th Conference STUDENT EEICT 2014. 3. Brno: LITERA, Tábor43a, 612 00 Brno, 2014. p. 19-23. ISBN: 978-80-214-4924-4.


KUFA, M.; RAIDA, Z.; MATEU, J. Equivalent circuits of planar filtering antennas fed by apertures. In 20th International Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communications MIKON 2014. 2014. p. 645-648. ISBN: 978-83-931525-2-0.


KUFA, M.; RAIDA, Z.; MATEU, J. Equivalent Circuits of Three?Element Filtering Antenna Array Fed by Apertures. In Sborník příspěvků studentské konference Zvůle 2014. 2014. p. 37-40. ISBN: 978-80-214-5005-9.


KUFA, M.; RAIDA, Z.; VŠETULA, P.; WOLANSKÝ, D. Filtering antennas: comparison of different concepts. In Proceedings of ICEAA 2014. 1. Aruba: Polytecnico di Torino, 2014. p. 438-441. ISBN: 978-1-4673-5690-9.


KUFA, M.; VÉLIM, J.; HEBELKA, V.; RAIDA, Z. Filtering Antenna Array for Off-Body Communication. In 2nd Conference on Mobile and Information Technologies in Medicine November 20th-21st 2014, Prague, Czech Republic. 2014. p. 1-4. ISBN: 978-80-01-05637-0.


LÁČÍK, J.; MIKULÁŠEK, T.; PUSKELY, J.; RAIDA, Z.; WOLANSKÝ, D. Compact arrays fed by substrate integrated waveguides. In Proceedings of ICEAA 2014. 1. Aruba: Polytecnico di Torino, 2014. p. 448-451. ISBN: 978-1-4673-5690-9.


LÁČÍK, J.; MIKULÁŠEK, T.; RAIDA, Z.; URBANEC, T. Substrate integrated waveguide monopolar ring-slot antenna. Microwave and Optical Technology Letters, 2014, vol. 56, no. 8, p. 1865-1869. ISSN: 0895-2477.


LAGER, I.; VOOGT, V.; KOOIJ, B.; DE HOOP, A.; ŠTUMPF, M.; VANDENBOSCH, G. Time-domain Analysis of the Pulsed EM Field in Planarly Layered Configurations: Principles and Software Implementation. In Proceedings of The 8th European Conference on Antennas and Propagation. The Hague, The Netherlands: EurAAP, 2014. p. 68-72. ISBN: 978-88-907018-4-9.


LEITGEB, E.; PLANK, T.; PEZZEI, P.; KRAUS, D.; POLIAK, J. Integration of FSO in Local Area Networks ? Combination of Optical Wireless with WLAN and DVB-T for Last Mile Internet Connections. In Proceedings of 2014 19th European Conference on Networks and Optical Communications (NOC). Milano, Italy: 2014. p. 120-125. ISBN: 978-1-4799-3872-8.


LEKOMTCEV, D. Experimental Study of Hard Data Fusion Rules for Cooperative Spectrum Sensing in Cognitive Radio Networks. In The 22nd International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks (SoftCOM 2014). 2014. p. 1-5. ISBN: 978-953-290-051-4.


LEKOMTCEV, D.; MARŠÁLEK, R. Evaluation of Kolmogorov - Smirnov Test for Cooperative Spectrum Sensing in Real Channel Conditions. In Proceedings of 22nd Telecommunications Forum TELFOR 2014. 2014. p. 557-560. ISBN: 978-1-4799-6190-0.


LEKOMTCEV, D.; MARŠÁLEK, R. Experimental study of spectrum sensing based on energy detection for IEEE 802.22 networks. In FOURTH FORUM OF YOUNG RESEARCHERS In the framework of International Forum Education Quality ? 2014. 2014. p. 351-355. ISBN: 978-5-7526-0649-6.


LEKOMTCEV, D.; MARŠÁLEK, R. USRP setup for energy detection-based Cooperative Spectrum Sensing for Cognitive Radio Networks. In IEEE Konference Zvůle 2014. 2014. p. 41-44. ISBN: 978-80-214-5005-9.


MALACH, T. Surveillance Face Recognition: Challenges and Solutions. In Sborník příspěvků studentské konference Zvůle 2014. 2014. p. 45-48. ISBN: 978-80-214-5005-9.


MALACH, T.; POMENKOVÁ, J. Face Template Creation: Is Centroid Method a suitable approch?. In Proceedings of 24th International Conference Radioelektronika 2014. 2014. s. 724-729. ISBN: 978-1-4799-3714-1.


MALACH, T.; PŘINOSIL, J. Face Templates Creration for Surveillance Face Recognition System. In Proceedings of the 3rd International Conference on Pattern Recognition Applications and Methods. 2014. s. 724-729. ISBN: 978-989-758-018-5.


MARŠÁLEK, R.; POMĚNKOVÁ, J.; KAPOUNEK, S. A wavelet-based approach to filter out symmetric macroeconomic shocks. Computational Economics, 2014, vol. 2014 (44), no. 4, p. 477-488. ISSN: 0927-7099.


MARŠÁLEK, R.; POSPÍŠIL, M. Evaluation of digital predistortion using the USRP N200 Software Defined Radio transceiver. In 2014 NORCHIP proceedings. 2014. p. 1-4. ISBN: 978-1-4799-5441-4.


MEGO, R. Behavior of hardware acceleration on real-time operating systems. In Sborník příspěvků studentské konference Zvůle 2014. 2014. s. 57-60. ISBN: 978-80-214-5005-9.


MEGO, R.; FRÝZA, T. Tool for Algorithms Mapping with Help of Signal-Flow Graph Approach. In Proceedings of 24th International Conference Radioelektronika 2014. 2014. p. 1-4. ISBN: 978-1-4799-3715-8.


MILOŠ, J.; HANUS, S. Analysis of LTE Physical Hybrid ARQ Control Channel. ADV ELECTR COMPUT EN, 2014, vol. 2014, no. 2, p. 103-106. ISSN: 1582-7445.


MILOŠ, J.; HANUS, S. Performance Analysis of PCFICH and PDCCH LTE Control Channels. Radioengineering, 2014, vol. 2014, no. 2, p. 445-451. ISSN: 1210-2512.


MILOŠ, J.; HANUS, S. Simulation of UCI Transmission via PUCCH in LTE Uplink. In 24th International Conference Radioelektronika. 1. Bratislava: Radioelektronika, 2014. p. 1-4. ISBN: 978-1-4799-3713-4.


MILOŠ, J.; HANUS, S.; SLANINA, M. Analysis and simulation of aperiodically reported signaling in LTE uplink. In 37th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. Berlin: 2014. p. 244-249. ISBN: 978-80-214-4983-1.


MRNKA, M. Antennas for Radio Telescopes. In Sborník příspěvků studentské konference Zvůle 2014. 2014. p. 61-63. ISBN: 978-80-214-5005-9.


MRNKA, M.; SCHÄFER, F.; GOLIASCH, J. RF Noise Measurements with High Speed Digitizer Card. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2014, vol. 5, no. 4, p. 48-53. ISSN: 1213-1539.


NALLAGONDA, S.; CHANDRA, A.; DHAR ROY, S.; KUNDU, S.; KUKOLEV, P.; PROKEŠ, A. Detection Performance of Cooperative Spectrum Sensing with Hard Decision Fusion in Fading Channels. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS, 2014, vol. 1, no. 1, p. 1-23. ISSN: 0020-7217.


NAVRÁTIL, P. Zabezpečení dat v systémech mobilních komunikací. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2014, roč. 2014, č. 2, s. 96-99. ISSN: 1213-1539.


PAUDEL, R.; POLIAK, J.; GHASSEMLOOY, Z.; WILFERT, O.; LEITGEB, E. Curved Track Analysis of FSO Link for Ground-to-Train Communications. Radioengineering, 2014, vol. 23, no. 1, p. 452-459. ISSN: 1210-2512.


PETRŽELA, J. A note on fractional-order two-terminal devices in filtering applications. In 24th International Conference Radioelektronika 2014. Bratislava (Slovak Republic): 2014. p. 1-4. ISBN: 978-1-4799-3715-8.


PETRŽELA, J. Arbitrary phase shifters with decreasing phase. In In 37th International Conference TSP 2014. Berlín: 2014. p. 329-333. ISBN: 978-80-214-4983-1.


PETRŽELA, J. Bilinear reconfigurable filters derived by using matrix method of unknown nodal voltages. In In 37th International Conference TSP 2014. Berlín: 2014. p. 358-363. ISBN: 978-80-214-4983-1.


PETRŽELA, J.; GÖTTHANS, T. Optimální po částech lineární aproximace chaotických systémů s polynomiálním vektorovým polem. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2014, roč. 16, č. 1, s. 1-12. ISSN: 1213-1539.


PETRŽELA, J.; GÖTTHANS, T.; GUZAN, M. Dynamical Tangles in Third-Order Oscillator with Single Jump Function. The Scientific World Journal, 2014, vol. 2014, no. 4, p. 1-15. ISSN: 1537-744X.


PETRŽELA, J.; ŠOTNER, R. Systematic design procedure towards reconfigurable first-order filters. In 24th International Conference radioelektronika 2014. Bratislava (Slovak Republic): 2014. p. 1-4. ISBN: 978-1-4799-3713-4.


POLÁK, L.; KALLER, O.; KLOZAR, L.; ŠEBESTA, J.; KRATOCHVÍL, T. Koexistence služeb DVB-T2-Lite a LTE ve sdílených frekvenčních pásmech. Sdělovací technika, 2014, roč. 2013, č. 08, s. 6-10. ISSN: 0036-9942.


POLÁK, L.; KALLER, O.; KLOZAR, L.; ŠEBESTA, J.; KRATOCHVÍL, T. Mobile Communication Networks and Digital Television Broadcasting Systems in the Same Frequency Bands: Advanced Co-Existence Scenarios. Radioengineering, 2014, vol. 23, no. 1, p. 375-386. ISSN: 1210-2512.


POLÁK, L.; KALLER, O.; KRATOCHVÍL, T. SISO/MISO Performances in DVB-T2 and Fixed TV Channels. In 38th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. 2014. p. 768-771. ISBN: 978-1-4799-8497-8.


POLÁK, L.; LLOPIS PARDO, P.; SLANINA, M.; KRATOCHVÍL, T. A Comparison of Single and Double Stimulus Subjective Assessment of Full HD Video Sequences. In Proceedings of the 24th International Conference on Radioelektronika 2014. 2014. p. 1-4. ISBN: 978-1-4799-3713-4.


POMĚNKOVÁ, J.; KAPOUNEK, S.; MARŠÁLEK, R. Variability of dynamic correlation - the evidence of sectoral specialization in V4 countries. PRAGUE ECON PAP, 2014, vol. 2014, no. 3, p. 371-384. ISSN: 1210-0455.


POSPÍŠIL, M.; MARŠÁLEK, R.; PROKEŠ, A.; PACHMÁŇ, J.; ŠELEŠOVSKÝ, J. Measurement of Optical Signals Emitted by the Energetic Materials during Detonation. In Sborník příspěvků studentské konference Zvůle 2014. 2014. p. 71-73. ISBN: 978-80-214-5005-9.


POVALAČ, A.; ŠEBESTA, J. Backscatter Phase Evaluation Based on Scatterplot Cluster Detection. In 24th International Conference Radioelektronika (RADIOELEKTRONIKA 2014). 2014. p. 1-4. ISBN: 978-1-4799-3713-4.


PUSKELY, J.; POKORNÝ, M.; LÁČÍK, J.; RAIDA, Z. Wearable Disc-like Antenna for Body Centric Communications at 61 GHz. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 2014, vol. 13, no. 4, p. 158-161. ISSN: 1536-1225.


PUSKELY, J.; RAIDA, Z.; LÁČÍK, J.; POKORNÝ, M. Antenna Implementable into Button for On-Body Communications at 61 GHz. In Proceedings of 8th European Conference on Antennas and Propagation EuCAP 2014. 2014. p. 1739-1743. ISBN: 978-88-907018-4-9.


ŘÍČNÝ, V. Jaký kompresní standard použije Česko pro budoucí vysílání Ultra HD v platformě DVB-T2 ?. DigiZone, 2014, roč. 2014, č. 6, s. 1-5. ISSN: 1801-4933.


SALAS-GARCÍA, I.; FANJUL-VÉLEZ, F.; ORTEGA-QUIJANO, N.; WILFERT, O.; HUDCOVÁ, L.; POLIAK, J.; BARCÍK, P. Analysis of thermal effects in endoscopis nanocarriers-based Photodynamic Therapy applied to esophageal diseases. In Proc. SPIE 8941, Optical Interactions with Tissue and Cells XXV; and Terahertz for Biomedical Applications. 15. Bellingham: SPIE, 2014. p. 84910C-1 (89410C-6 p.) ISBN: 978-0-8194-9854-0.


SEUFERT, M.; EGGER, S.; SLANINA, M.; ZINNER, T.; HOSSFELD, T.; TRAN-GIA, P. A Survey on Quality of Experience of HTTP Adaptive Streaming. IEEE COMMUN SURV TUT, 2014, vol. 17, no. 1, p. 469-492. ISSN: 1553-877X.


SLANINA, M.; KLOZAR, L.; HANUS, S. Practical Measurement of Data Throughput in LTE Network Depending on Physical Layer Parameters. In 24th International Conference Radioelektronika. Bratislava (Slovakia): IEEE, 2014. p. 1-4. ISBN: 978-1-4799-3713-4.


SLEZÁK, J.; PETRŽELA, J. Evolutionary Synthesis of Cube Root Computational Circuit Using Graph Hybrid Estimation of Distribution Algorithm. Radioengineering, 2014, vol. 23, no. 1, p. 549-558. ISSN: 1210-2512.


STANĚK, M. Software for Generation and Analysis of Vowel Polygons. In 37th International Conference on Telecommunications and Signal Processing 2014. 2014. p. 424-427. ISBN: 978-80-214-4983-1.


STANĚK, M.; SIGMUND, M. Comparison of Speaker Individuality in Triangle Areas of Plane Formant Spaces. In Proceedings of 24th International Conference Radioelektronika. 2014. p. 1-4. ISBN: 978-1-4799-3715-8.


STARKOV, A.; STARKOV, I. Asymptotic Description of the Time and Temperature Hysteresis in the Framework of Landau-Khalatnikov Equation. FERROELECTRICS, 2014, vol. 461, no. 1, p. 50-60. ISSN: 0015-0193.


STARKOV, A.; STARKOV, I. Multicaloric effect in a solid: New aspects. JOURNAL OF EXPERIMENTAL AND THEORETICAL PHYSICS, 2014, vol. 119, no. 2, p. 258-263. ISSN: 1063-7761.


STARKOV, I.; RAIDA, Z.; STARKOV, A. A new model for radiation boundary conditions. In Proceedings of 24th International Conference Radioelektronika 2014. 2014. p. 1-4. ISBN: 978-1-4799-3714-1.


STARKOV, I.; RAIDA, Z.; STARKOV, A. Diffraction of electromagnetic wave on skin blood vessel: Statement of the problem. In Proceedings of the 20th International Conference on Microwaves, Radar, and Wireless Communication (MIKON). 2014. p. 1-4. ISBN: 978-83-931525-2-0.


STARKOV, I.; RAIDA, Z.; STARKOV, A. Diffraction of electromagnetic wave on skin capillary. In Days on Diffraction (DD), 2014. 2014. s. 215-219. ISBN: 978-1-4799-7331-6.


STARKOV, I.; RAIDA, Z.; STARKOV, A. Radiation boundary conditions: A new semi-analytical approach. In Proceedings of the 20th International Conference on Microwaves, Radar, and Wireless Communication (MIKON). 2014. p. 1-4. ISBN: 978-83-931525-2-0.


STARKOV, I.; STARKOV, A. Modeling of efficient solid-state cooler on layered multiferroics. IEEE Transactions on Ultrasonocs, Ferroelectrics, and Frequency Control, 2014, vol. 61, no. 8, p. 1357-1363. ISSN: 0885-3010.


ŠOTNER, R.; HERENCSÁR, N.; JEŘÁBEK, J.; KOTON, J.; DOSTÁL, T.; VRBA, K. Electronically controlled oscillator with linear frequency adjusting for four-phase or differential quadrature output signal generation. International Journal of Circuit Theory and Applications., 2014, vol. 42, no. 12, p. 1264-1289. ISSN: 0098-9886.


ŠOTNER, R.; HERENCSÁR, N.; JEŘÁBEK, J.; PROKOP, R.; KARTCI, A.; DOSTÁL, T.; VRBA, K. Z-Copy Controlled-Gain Voltage Differencing Current Conveyor: Advanced Possibilities in Direct Electronic Control of First-Order Filter. Elektronika Ir Elektrotechnika, 2014, vol. 20, no. 6, p. 77-83. ISSN: 1392-1215.


ŠOTNER, R.; HRUBOŠ, Z.; HERENCSÁR, N.; JEŘÁBEK, J.; DOSTÁL, T.; VRBA, K. Precise Electronically Adjustable Oscillator Suitable for Quadrature Signal Generation Employing Active Elements with Current and Voltage Gain Control. CIRCUITS SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING, 2014, vol. 33, no. 1, p. 1-35. ISSN: 0278-081X.


ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; HERENCSÁR, N.; HORNG, J.; VRBA, K. Electronically Linearly Voltage Controlled Second-Order Harmonic Oscillator With Multiples of pi/4 Phase Shifts. In Proceedings of the 38th International Conference on Telecommunication and Signal Processing. Berlin, Germany: 2014. p. 708-712. ISBN: 978-1-4799-8497-8.


ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; HERENCSÁR, N.; PETRŽELA, J.; VRBA, K.; KINCL, Z. Linearly Tunable Quadrature Oscillator Derived from LC Colpitts Structure Using Voltage Differencing Transconductance Amplifier and Adjustable Current Amplifier. ANALOG INTEGRATED CIRCUITS AND SIGNAL PROCESSING, 2014, vol. 81, no. 1, p. 121-136. ISSN: 0925-1030.


ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; HERENCSÁR, N.; PROKOP, R.; VRBA, K.; DOSTÁL, T. Resistor-less First-Order Filter Design with Electronical Reconfiguration of its Transfer Function. In Proceedings of the 24th International Conference Radioelektronika 2014. Bratislava, Slovakia: 2014. p. 63-66. ISBN: 978-1-4799-3715-8.


ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; PETRŽELA, J.; HERENCSÁR, N.; PROKOP, R.; VRBA, K. Second-order Simple Multiphase Oscillator Using Z-Copy Controlled-Gain Voltage Differencing Current Conveyor. Elektronika Ir Elektrotechnika, 2014, vol. 20, no. 9, p. 13-18. ISSN: 1392-1215.


ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; PETRŽELA, J.; VRBA, K.; DOSTÁL, T. Design of Fully Adjustable Solution of Band-Reject/All-Pass Filter Transfer Function Using Signal Flow Graph Approach. In Proceedings of the 24th International Conference Radioelektronika 2014. Bratislava, Slovakia: 2014. p. 67-70. ISBN: 978-1-4799-3715-8.


ŠTUMPF, M. Pulsed EM Field Radiation, Mutual Coupling, and Reciprocity of Thin Planar Antennas. IEEE TRANSACTIONS ON ANTENNAS AND PROPAGATION, 2014, vol. 62, no. 8, p. 3943-3950. ISSN: 0018-926X.


ŠTUMPF, M. Radar Imaging of Impenetrable and Penetrable Targets From Finite-Duration Pulsed Signatures. IEEE TRANSACTIONS ON ANTENNAS AND PROPAGATION, 2014, vol. 62, no. 6, p. 3035-3042. ISSN: 0018-926X.


ŠTUMPF, M. The Time-Domain Contour Integral Method - An Approach to the Analysis of Double-Plane Circuits. IEEE Transaction on Electromagnetic Compatibility, 2014, vol. 56, no. 2, p. 367-374. ISSN: 0018-9375.


ŠTUMPF, M. Time-Domain Analysis of Rectangular Power-Ground Structures With Relaxation. IEEE Transaction on Electromagnetic Compatibility, 2014, vol. 56, no. 5, p. 1095-1102. ISSN: 0018-9375.


ŠTUMPF, M. Time-Domain Mutual Coupling Between Power-Ground Structures. In Proceedings 2014 IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility. Raleigh, NC, USA: IEEE Press, 2014. p. 240-243. ISBN: 978-1-4799-0409-9.


ŠTUMPF, M.; VANDENBOSCH, G. Impulsive electromagnetic response of thin plasmonic metal sheets. RADIO SCIENCE, 2014, vol. 49, no. 8, p. 689-697. ISSN: 0048-6604.


VEHOVSKÝ, R.; POKORNÝ, M.; PÍTRA, K. User Hand Influence on Properties of a Dual-Band PIFA Antenna. Radioengineering, 2014, vol. 23, no. 3, p. 819-823. ISSN: 1210-2512.


VÉLIM, J. Comparison of computational methods in FEKO software. In Sborník píspěvků studenské konference Zvůle 2014. 2014. p. 80-82. ISBN: 978-80-214-5005-9.


VÉLIM, J.; FEDRA, Z. Lokalizace zvukového zdroje. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2014, roč. 16, č. 2, s. 105-113. ISSN: 1213-1539.


VÉLIM, J.; VAŠINA, P.; RAIDA, Z.; JANEČKA, M. SIW-based Antennas for frequency band 71 to 76 GHz. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2014, vol. 5, no. 2, p. 26-30. ISSN: 1213-1539.


VYCHODIL, J.; BLUMENSTEIN, J.; MIKULÁŠEK, T.; PROKEŠ, A.; DERBEK, V. Measurement of In-Vehicle Channel ? Feasibility Measurement of In-Vehicle Channel ? Feasibility of Ranging in UWB and MMW Band. In 2014 International Conference on Connected Vehicles and Expo (ICCVE 2014). 2014. s. 695-698. ISBN: 978-1-4799-6729-2.


VYCHODIL, J.; POVALAČ, A. Analyzátor UHF RFID komunikace založený na SDR. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2014, roč. 16, č. 1, s. 1-4. ISSN: 1213-1539.


WILFERT, O.; POLIAK, J. New Research Areas in the Field of Terrestrial Optical Wireless Links. In Proceedings of the 16th International Conference on Transparent Optical Networks ICTON 2014. Warsaw, Poland: National Institute of Telecommunications, Department of Transmission and Optical Technologies, 2014. p. 1-4. ISBN: 978-1-4799-5600-5.


ZACH, O. Scene Change Based GOP for HTTP Adaptive Streaming Utilizing High Efficiency Video Coding. In Sborník příspěvků studentské konference Zvůle 2014. 1. Brno: VUT v Brně, 2014. p. 83-85. ISBN: 978-80-214-5005-9.


ZACH, O.; SLANINA, M. A comparison of H.265/HEVC Implementations. In Proceedings ELMAR-2014. Zagreb: University of Zagreb, 2014. p. 143-146. ISBN: 978-953-184-199-3.


ZACH, O.; SLANINA, M. A Matlab-based Tool for Video Quality Evaluation without Reference. Radioengineering, 2014, vol. 23, no. 1, p. 405-411. ISSN: 1210-2512.


ZÁPLATA, F.; KASAL, M. Using the Goertzel algorithm as a filter. In 24th International Conference Radioelektronika (RADIOELEKTRONIKA 2014). 2014. p. 1-3. ISBN: 978-1-4799-3713-4.


ŽÁK, T.; POVALAČ, A.; ŠOTNER, R. Telemetrie pro RC modely letadel. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2014, roč. 16, č. 6, s. 232-246. ISSN: 1213-1539.


 Úplný výpis publikací
Vybrané produkty

Jiri MILOS, Ladislav POLAK
Automatizované měření a vyhodnocení kvalitativních parametrů bezdrátových systémů


Martin SLANINA, Tomáš BRAVENEC, Stanislav ROZUM, Ladislav POLÁK
Software pro vyhodnocení dat z monitorování a lokalizace v reálném čase


Petržela, J., Šotner, R., Domanský, O.
Aktivní realizace analogové více stavové paměti


Povalač, A.; Mikulášek, T.; Záplata, F.; Pospíšil, M.; Klíma, P.; Dokulil, K.
Systém automatické evidence výdeje pohonných hmot


Gotthans, T., Gotthans J. (Department of Radio Electronics, FEEC, BUT)
Platforma pro mapování vnitřních prostor


Gotthans, T., Gotthans J. (Department of Radio Electronics, FEEC, BUT)
Softwarové moduly pro vytvořené platformy


Martin Pospíšil, Roman Maršálek, Tomáš Urbanec, Tomáš Götthans
Širokopásmový vysílač v pásmu 60 GHz s monitorováním vysílaného signálu


Petržela, J.
Program pro numerickou analýzu více stavové paměťové buňky v mathcadu


Jiří MILOŠ, Jiří BLUMENSTEIN, Ladislav POLÁK
Simulátor IEEE 802.11ad SC-PHY s 60GHz indoor kanálovým modelem


Herman, O., Jančář, A., Král, J., Kubíček, M., Matěj, Z., Mravec, F., Pavelek, M.
Energeticky kompenzovaný monitor příkonu dávkového ekvivalentu neutronů


Jančář, A., Král, J., Kubíček, M., Matěj, Z., Mravec, F., Povalač, A., Urbanec, T.
Laboratorní spektrometr nízkoenergetických neutronů


Petr KADLEC, Martin ŠTUMPF, Martin MAREK
VFTool: Vector Fitting MATLAB Toolbox


Jaroslav LÁČÍK
2x2 kruhově polarizovaná mikropásková anténní řada


Vykydal, L.
Vývojová platforma pro komunikační rozhraní v napěťovém a proudovém módu


Ledvina, J.; Vykydal, L.
Testbed pro metody tlumení měničů s využitím v ultrazvukových parkovacích systémech


Aleš POVALAČ, Jiří DŘÍNOVSKÝ
Škoda Software pro EMS testování vozidel


Gotthans, T.
Funkční vzorek vozítka CEDA pro mapování pěší sítě


Záplata, F.
Fázový závěs pro dvoupásmový konvertor


Šeděnka, V., Štumpf, M., Kadlec, P.
Time Domain Printed Circuit Board Solver (TD-PCBS)


Milos, J., Polak, L.
WLAN Physical Layer Simulator


Aleš POVALAČ, Tomáš MIKULÁŠEK, Filip ZÁPLATA, Martin POSPÍŠIL
Testbed pro bezdrátovou komunikaci s vysokou energetickou účinností


Král, J., Kubíček, M.
Modulární předzesilovač s přepínatelnými stupni pro detektory ionizujícího záření


Záplata, F.
Antény pro přesnou družicovou navigaci (GNSS)


Gotthans, T.
Prostorová snímací hlava


Ondřej DOMANSKÝ, Roman ŠOTNER
Aplikační stavebnice pro propojování pouzder modulárních buněk v I3T25 technologii


Čapek, M., Adler, V., Kadlec, P., Šeděnka, V., Marek, M., Mašek, M., Losenický, V., Štrambach, M., Hazdra, P.
Antenna Toolbox for MATLAB (AToM)


Gotthans, T.
Prostorová snímací hlava


Petržela, J.
Analogová obvodová realizace matematického modelu více stavové statické paměti


Aleš POVALAČ, Michal KUBÍČEK, Jiří DŘÍNOVSKÝ
Škoda ovladač spínací skříňky


Aleš POVALAČ, Michal KUBÍČEK, Jiří ŠEBESTA, Lubomír BRANČÍK
Počítačově řízené nelineární vedení


Jan Cupák
Detekce zahoření


Kasal, M., Záplata, F.
Inženýrský model budiče ektrooptického modulátoru výkonového laseru pro projekt eLISA


Marek, M., Kadlec, P., Čapek, M., Cupal, M.
Fast Optimization Procedures (FOPS)


Tomáš URBANEC, Roman MARŠÁLEK
30dB směrová odbočnice pro měření předzkreslení v pásmu 57-64GHz


Jaroslav LÁČÍK
Širokopásmová anténa pro kmitočtové pásmo 555 - 960 MHz


Jaroslav LÁČÍK
Širokopásmová anténa pro kmitočtové pásmo 2,4 - 6,0 GHz


Aleš POVALAČ, Michal KUBÍČEK, Jiří DŘÍNOVSKÝ
Škoda Dummy Radio třetí generace


Aleš POVALAČ, Michal KUBÍČEK, Jiří DŘÍNOVSKÝ
Škoda CAN controller


Aleš POVALAČ, Michal KUBÍČEK, Jiří DŘÍNOVSKÝ
Škoda Pojistkový odpojovač


Petržela, J.
Knihovna pasivních fraktálních dvojpólů v Mathcadu


Blumenstein J., Marsalek R.
Simulator of Predictive Communication for Highly Dynamic Multi-Hop Vehicular Networks


Zdeněk KOLKA, Otakar WILFERT, Viera BIOLKOVÁ, Aleš DOBESCH, Peter BARCÍK, Marek NOVÁK
Vnější jednotka fotonického bezvláknového spoje


Aleš POVALAČ, Tomáš URBANEC
Kamera pro experimentální družici Psat-2


Aleš POVALAČ, Tomáš URBANEC
Experimental Satellite Psat-2 Transponder


Zdeněk KOLKA, Viera BIOLKOVÁ, Otakar WILFERT, Aleš DOBESCH, Peter BARCÍK, Marek NOVÁK
Vnitřní jednotka fotonického bezvláknového spoje


Jan Cupák, Jiří Dřínovský
Precizní programovatelný proudový zdroj


Michal KUBÍČEK, Jiří ŠEBESTA, Aleš POVALAČ, Lubomír BRANČÍK
Modulární nelineární vedení


Aleš POVALAČ, Michal KUBÍČEK, Jiří DŘÍNOVSKÝ
USB převodník pro low EMI optickou komunikaci


Aleš POVALAČ, Michal KUBÍČEK, Jiří DŘÍNOVSKÝ
Řídicí jednotka optické komunikace s nízkým EMI


Aleš POVALAČ, Tomáš MIKULÁŠEK
Demonstrátor ANT komunikace pro identifikaci vozidel


Tomáš URBANEC, Aleš POVALAČ, Jan FIŠER, Miloš FOJTLÍN
Systém pro měření ekvivalentní teploty ve voze


Petržela, J., Kaller, O., Gotthans, T.
Chaotický oscilátor z matematického modelu systému s hyperbolickým pevným bodem


Kasal, M., Záplata, F.
Prototyp budiče elektrooptického modulátoru


Roman ŠOTNER, Jan JEŘÁBEK, Roman PROKOP, Vilém KLEDROWETZ
Experimentální prototyp CMOS napěťového součtově rozdílového sledovače (I3T25)


Roman ŠOTNER, Jan JEŘÁBEK, Roman PROKOP, Vilém KLEDROWETZ
Experimentální prototyp CMOS napěťové násobičky s proudovým výstupem (I3T25)


Roman ŠOTNER, Jan JEŘÁBEK, Roman PROKOP, Vilém KLEDROWETZ
Experimentální prototyp napěťové násobičky s bipolárním jádrem a proudovým výstupem (I3T25)


Roman ŠOTNER, Jan JEŘÁBEK, Roman PROKOP, Vilém KLEDROWETZ
Experimentální prototyp CMOS proudového konvejoru s proudovým řízením transkonduktance pro změnu odporu proudové vstupní svorky (I3T25)


Roman PROKOP, Vilém KLEDROWETZ, Roman ŠOTNER, Jan JEŘÁBEK
Experimentální prototyp proudem řízeného proudového zesilovače (I3T25)


Aleš POVALAČ, Michal KUBÍČEK, Jiří DŘÍNOVSKÝ
Řídicí jednotka s optickým rozhraním 100BASE-FX


Jan Ledvina
Experimentální prototyp pro bez-transformátorové ultrazvukové aplikace


Jan Cupák
Vysokonapěťový generátor


Jan KRÁL
Digitalizační karta FD-23


Jan Cupák
Zesilovač pro tenzometr


Michal Kubíček, Martin Pospíšil, Martin Dušek, Roman Maršálek, Aleš Prokeš, Miloslav Krupka (OZM), Jan Vojtěch (OZM), Tomáš Petráček (Foton), Jaroslav Moravec (Foton), Jiří Pachmáň (UPCE), Jakub Šeleš
Optimex 64


Michal Kubíček, Martin Pospíšil, Martin Dušek, Roman Maršálek, Aleš Prokeš, Miloslav Krupka (OZM), Jan Vojtěch (OZM), Tomáš Petráček (Foton), Jaroslav Moravec (Foton), Jiří Pachmáň (UPCE), Jakub Šeleš
Optimex 8


Mikulášek, T.
Testovací prototyp mikropáskových n-branů


Gotthans, T., Petržela, J., Brančík, L.
Modelování vzniku a šíření elektrických solitonů po nelineárních přenosových vedeních


Roman ŠOTNER, Tomáš GÖTTHANS, Jiří DŘÍNOVSKÝ, Jiří PETRŽELA, Tomáš KRATOCHVÍL
Tester pro dynamické zkoušky spolehlivosti výkonových MOS buněk


Roman ŠOTNER, Roman PROKOP, Vilém KLEDROWETZ, Jan JEŘÁBEK, Lukáš FUJCIK
Experimentální prototyp modifikace CMOS Gilbertovy násobičky s proudovým výstupem


Roman ŠOTNER, Roman PROKOP, Vilém KLEDROWETZ, Jan JEŘÁBEK, Lukáš FUJCIK
Experimentální prototyp CMOS proudového konvejoru (CCCII) s proudovým řízením odporu proudové vstupní svorky


Gotthans T., Petržela J., Záplata F., Kaller O.
Generátor labyrint chaosu s fraktálními integrátory


Dobesch, A., Wilfert, O.
Optický přijímač pro VLC aplikace


Záplata, F., Kasal, M.
Řídicí program pro automatické ovládání rotátoru pomocí kontroléru EGIS


Šebesta, J., Pospíšil, M.
Digitální vysílač BMIS pro pásmo 70 MHz


Šebesta, J., Pospíšil, M.
Modul audiokodeku Ogg Vorbis s konstantní přenosovou rychlostí


Michal KUBÍČEK, Jiří DŘÍNOVSKÝ
Dummy Radio


Kasal, M., Záplata, F.
Automatická kompenzace Dopplerova posuvu při extraterestrické mikrovlnné komunikaci


Miroslav STANEK
VOC@TORY


VYCHODIL, J.; POVALAČ, A.; BLUMENSTEIN, J.
Obslužný software ke zpracování výsledku měření channel sounderů.


Tomáš URBANEC
Radarový senzor pro detekci objektů před lokomotivou


Jiří PETRŽELA
Program pro návrh pasivních fraktálních dvojpólů


POVALAČ, A.; BLUMENSTEIN, J.; VYCHODIL, J.
Channel sounder pro pásmo 5 GHz


POVALAČ, A.; BLUMENSTEIN, J.; VYCHODIL, J.
Channel sounder pro pásmo 1,3 GHz


Miroslav STANEK
SASpeeF - Statistical Analysis of Speech Features


Götthans, T., Götthans, J., Maršálek, R.
Prototyp sady RF/IF výkonových zesilovačů v pásmu 50 MHz - 5,5 GHz


Götthans, T., Drínovský, J., Petržela, J., Šotner, R., Kratochvíl, T.
Program pro automatizovanou pro lokalizaci prasklin zatížených tranzistorových buněk


URBANEC, T.; POVALAČ, A.; FIŠER, J.; FOJTLÍN, M.
Senzor ekvivalentní teploty


Šebesta, J., Gotthans, T.
Modul pro pásmové měření PSV v DRM vysílačích


Gotthans, T., Šebesta, J.
Firmware pro vysílače řady MWT pro provoz v digitálním módu DRM


J. Šebesta, O. Kaller, L. Polák, A. Povalač.
UKV lineární výkonový zesilovač


Tomáš URBANEC, Zbyn k RAIDA, Petr KADLEC
Simulátor FMCW radaru pro měření rychlosti vozidel


Kolka, Z., Kincl, Z., Biolková, V., Wilfert, O., Poliak, J., Dobesch, A., Biolek, D.
Optický bezdrátový spoj


Milan Štohanzl, Aleš Povalač, Tomáš Frýza
Řídicí program - software pro řízení středotlakých lamp ECO a software pro čtení specializovaných USB klíčů


Aleš DOBESCH
8bitový optický digitálně analogový převodník


Tomáš GÖTTHANS
Prototyp systému pro ovládání spotřebičů pomocí Wi-Fi


Jiri PETRZELA, Tomas GOTTHANS, Roman SOTNER, Jiri DRINOVSKY, Tomas KRATOCHVIL, Ladislav POLÁK
Řídicí software testeru bondovacích vodičů


Roman ŠOTNER, Jiří PETRŽELA, Tomáš GÖTTHANS, Jiří DŘÍNOVSKÝ, Tomáš KRATOCHVÍL
Šestikanálový tester bondovacích vodičů


Jiri Blumenstein
Experimentální a teoretické práce na projektu optimalizace vysokorychlostního mikrovlnného spoje pro použití v NearLoS a NonLoS aplikacích


Kasal, M.
Nízkošumový předzesilovač pro pásmo 10 GHz s vlnovodovým vstupem


Kadlec, P., Raida, Z., Urbanec, T.
Optimalizace parametrů optického přijímače pro měření rychlosti


Zach, O., Slanina, M.
No-Reference Video Quality Tool


Kubíček, M.
Agregátor pro síť Ethernet


Puskely, J., Mikulášek T.
Planární trychtýřová anténa pro mikrovlnný spoj v pásmu 76/86 GHz


Pokorný, M.
Testovací anténa pro pásma AMPS, GSM850, D-Netz, Tetra S, E-Netz a UMTS


Láčík, J.
Testovací dvoupásmová anténa pro 23 cm a WLAN/Bluetooth pásma


Urbanec, T.
Anténa s kruhovou polarizací pro kmitočet 2450 MHz


Kincl, Z., Prokeš, A., Kolka, Z.
Lineární driver pro 850 nm VCSEL laser


Miloš, J., Hanus, S.
LTE uplink control information simulator


Staněk, M., Sigmund, M.
Generation and Analysis of Vowel Polygons


Kolka, Z., Kincl. Z., Sutorý, T., Kubíček, M., Biolková, V.
Řídicí jednotka leteckého dynamospouštěče


Černoch, J., Kolka, Z., Biolková, V.
Svítidlo StLED-A


Ries, M., Hošek, J., Kováč, D., Mašek, P., Bartl, M.
Demonstrátor domácí chytrý brány pro kategorii služeb alarm


Kubíček, M., Poliak, J.
Univerzální mediakonvertor pro optické spoje


Frýza, T., Štohanzl, M., Mego, R., Fedra, Z.
Řídicí program--software pro řízení UV systémů


Povalač, A., Pospíšil, M., Dušek, M., Derbek, V.
Zpracování RFID protokolů v reálném čase pro SDR


Frýza, T.
Knihovna FFT (N=4,8) pro vícejádrový procesor C66x DSP


Ries, M., Hošek, J., Vajsar, P., Nagy, L.
Software pro dálkové vyhodnocení subjektivní kvality


Povalač, A., Vychodil, J., Laník, J., Fedra, Z.
Firmware a software pro provoz lasertagu


Povalač, A., Vychodil, J., Sekanina, V.
Systém pro provoz lasertagu


Polák, L., Kaller, O., Boleček, L., Slanina, M., Kratochvíl, T.
Posuvný volič pro subjektivní hodnocení kvality obrazu a videa


Tejmlová, L.
UWB generátor pro měřící pracoviště


Kasal, M.
Výkonový zesilovač 20 W pro pásmo 10 GHz


Kolka, Z., Kincl. Z., Sutorý, T.
Ovládací panel systému klimatizace pro malé dopravní letouny a vrtulníky


Kolka, Z., Kincl. Z., Sutorý, T.
Řídicí jednotka systému klimatizace pro malé dopravní letouny a vrtulníky


Ries, M., Hošek, J., Vajsar, P.
TiMo Assessment Centre


Ries, M., Hošek, J., Vajsar, P.
Emulátor mobilní webové služby


Ries, M., Hošek, J., Vajsar, P.
Emulátor mobilní služby pro stahování a nahrávání dat


Kasal, M.
Výkonový zesilovač 10 W pro pásmo 10 GHz


Puskely, J.
Malá planární anténa ve tvaru L


Wolanský, D.
2x2 vícevrstvá anténní řada pro aplikace v Ka pásmu


Všetula, P.
Flíčková anténní řada pracující v Ka pásmu


Mikulášek, T.
Malá štěrbinová anténní řada na bázi vlnovodu integrovaného do substrátu


Vágner, P., Urbanec, T., Kasal, M.
Vysílač a kontrolér pro experimentální družici


Urbanec, T., Vágner, P.
Testovací hlavice pro 0805-6 SMD


Urbanec, T., Vágner, P., Kasal, M.
Přijímač pro experimentální družici BricSat


Šebesta J., Dušek, M.
GNSS přijímač s CAN rozhraním


Kincl, Z., Kolka, Z., Biolková, V.
Přesný přijímač pro měření parametrů optických svazků


Šebesta, J., Tejmlová, L., Puskely, J.
Soubor širokopásmových rozbočovačů pro mobilní komunikaci a družicovou navigaci


Kovács, P.
Kompaktní vícepatrový anténní systém s vertikální polarizací


Puskely, J.
Anténní řada pracující v perspektivním kmitočtovém pásmu


Šindler, P.; Pokorný, M.
Směšovač pro retrodirektivní anténní pole na kmitočtu 6 GHz


Pokorný, M.
Kompaktní MIMO anténa pro mobilní telefony


Pítra, K., Raida, Z.
Elekricky malé antény pro akrobatický letoun


Štohanzl, M., Fedra, Z.
Kompresor a dekompresor hlaviček pro 1 Gbps Ethernet, implementace pro FPGA


Fedra, Z., Klozar, L. Štohanzl, M.
Dohledový systém malých čističek odpadních vod


Kasal, M.
Výkonový zesilovač 4 W pro pásmo 10 GHz


Klozar, L., Vávra, T.
Řídící jednotka pro 3G modul Telit UC864-G


Klozar, L., Satora, O.
LED světlo s nastavitelným spektrem vyzařování pro pěstitelské a chovatelské účely


Dvořák, M., Slanina, M.
Otevřený video kodek


Povalač, A., Štohanzl, M., Štraus, P.
Balancer trakčních akumulátorů pro elektrolodě


Povalač, A., Štohanzl, M., Štraus, P.
Dohledový systém pro elektrolodě


Povalač, A., Derbek, V.
Knihovna pro podporu ISO18000-6C v SDR


Dušek, M., Derbek, V.
LabVIEW GUI pro měření RFID tagů


Povalač, A., Dušek, M.
RFID zásuvný modul pro RF rozhraní


Povalač, A., Dušek, M., Derbek, V., Maršálek, R.
Měřicí systém pro UHF RFID tagy


Slanina, M., Polák, L., Kratochvíl, T.
Přehrávač pro subjektivní testy kvality videosekvencí (SubjectivePlayer)


Kolka, Z., Biolková, V.
Diagnostická souprava TK-17 pro pozemní letištní zdroj


Kolka, Z., Kincl, Z., Biolková, V.
Multifunkční display se zobrazovačem TFT pro pozemní letištní zdroj


Kolka, Z., Kubíček, M., Wilfert, O., Kincl, Z., Biolková, V.
Hybridní radio-optický spoj pro pásma 122 GHz, 850 a 1550 nm


Šporik, V.; Lukeš, Z.
Prototyp anténní jednotky pro DVB-T vysílaní


Blumenstein, J., Fedra, Z.
VSF-OFCDM simulátor


Vágner, P., Kubíček, M.
VHF přijímač


Urbanec,T.; Dvořák, R.
Jednoportový mikrovlnný širokopásmový vektorový obvodový analyzátor pro kmitočtové pásmo 250MHz až 26.5GHz


Kasal, M., Vágner, P.
Ozařovač parabolické antény s kruhovou polarizací


Vágner, P., Baran, O.
Mikrovlnný generátor - zářič


Povalač, A.
Experimentální UHF RFID dotazovač


Kasal, M., Vágner, P., Urbanec, T.
Družicový transpondér - monitor


Kubíček, M.
Vícekanálový digitizér


Prokeš, A., Dřínovský, J., Slanina, M.
Rozhraní pro přenos dat po sběrnici USB


Slanina, M., Prokopec, J.
Multimédia pro zakázkový nábytek


Šebesta, J.
Převodník HART-MERET


Pokorný, M.
Sada křemíkových vlnovodů


Povalač, A.
Nabíječka trakčních akumulátorů s pulsním měřením


Prokeš, A.
Komunikační jednotka kartového elektronického počítadla výdejního stojanu pohonných látek


Povalač, A.
Řídicí jednotka svářecího stroje pro režimy MMA/TIG


Mikulášek, T.
Anténní pole 2x2 flíčky s U-štěrbinou


Puskely, J.
Plochá panelová anténa


Puskely, J.
Malá anténní řada


Puskely, J.
Elektromagneticky vázaná flíčková anténa


Wolanský, D.
Flíčková "E-shaped" anténa s washerem


Kovács, P.
Malá anténní řada s E-flíčky


Kolka, Z., Kubíček, M.
Tester chybovosti 6xE1


Kolka, Z., Kubíček, M.
4-kanálový měřič chybovosti (BERT) standardu T3


Sedláček, J., Říčný, V.
Počítačový návrh ITA a STA


Stančík, P., Říčný, V.
AD-EVAL


 Úplný výpis produktů