DREL   FEEC   BUT
    Rozvoj ústavu radioelektroniky je podporován projektem "Advanced Communication Systems and Technologies" (reg. č. 230126) Sedmého rámcového programu EU.

  

Ing. Miroslav Cupal


Technicka 12, SC6.46
Tel.: +420 5 4114 6536
xcupal02stud.feec.vutbr.cz
Školitel: prof. Dr. Ing. Zbyněk RaidaSpecialization