UREL   FEKT   VUT
    Rozvoj ústavu radioelektroniky je podporován projektem "Advanced Communication Systems and Technologies" (reg. č. 230126) Sedmého rámcového programu EU.

Doktorské studium

Aktuality doktorského studia

Témata doktorského studia pro rok 2016/17

2016-04-22, doc. Kratochvíl (vedoucí UREL), prof. Prokeš (předseda oborové rady)

Pro akademický rok 2016/17 jsou vypsána nová témata doktorského studia oboru Ekeltronika a sdělovací technika (EST).

Přijímací řízení do doktorského studijního programu oboru EST proběhlo dne 23. 6. 2016.

 

Informace o doktorském studiu

Cílem studia je poskytnout doktorské vzdělání absolventům magisterského vysokoškolského studia v oblasti elektroniky a komunikačních technologií. Prohloubit teoretické znalosti studentů ve vybraných částech vyšší matematiky a fyziky a dát jím též potřebné vědomosti a praktické dovednosti z aplikované informatiky a výpočetní techniky. Naučit je metodám vědecké práce.

 

 

Oborové předměty

Garant předmětu

DRE1

Návrh moderních analogových obvodů (zimní semestr)

prof. Dr. Ing. Zdeněk Kolka

DRE2

Moderní digitální bezdrátové komunikace (letní semestr)

prof. Ing. Milan Sigmund, CSc.