UREL   FEKT   VUT
    
Doktorské studium

Aktuality doktorského studia

Témata doktorského studia pro rok 2019/20

2019-04-01, prof. Kratochvíl (vedoucí UREL), prof. Prokeš (předseda oborové rady)

 

Informace o doktorském studiu

Cílem studia je poskytnout doktorské vzdělání absolventům magisterského vysokoškolského studia v oblasti elektroniky a komunikačních technologií. Prohloubit teoretické znalosti studentů ve vybraných částech vyšší matematiky a fyziky a dát jím též potřebné vědomosti a praktické dovednosti z aplikované informatiky a výpočetní techniky. Naučit je metodám vědecké práce.

 

 

Oborové předměty

Garant předmětu

DRE1

Návrh moderních analogových obvodů (zimní semestr)

prof. Dr. Ing. Zdeněk Kolka

DRE2

Moderní digitální bezdrátové komunikace (letní semestr)

prof. Ing. Milan Sigmund, CSc.