UREL   FEKT   VUT
    
Magisterské studium

Aktuality magisterského studia

2018-12-11, prof. Kratochvíl

Pokyny k obhajobě semestrální práce

2018-11-02, prof. Kratochvíl

Pokyny pro vypracování semestrální práce

2018-05-17, prof. Kratochvíl

Výběr semestrálních prací BB2E a MM2E (KB2E a LM2E) pro 2018/19


Informace o magisterském studiu

Magisterský studijní obor ELEKTRONIKA A SDĚLOVACÍ TECHNIKA (EST) se věnuje vzdělávání inženýrů specializovaných na slaboproudou elektroniku a její aplikace zejména v oblasti bezdrátových a mobilních komunikací a sdělovací techniky. Spektrum oboru přitom sahá od nízkofrekvenční techniky, přes vysokofrekvenční a mikrovlnnou techniku až do oblasti optických vln, od analogových signálů a systémů, přes číslicové až po mikroprocesorové a mikropočítačové obvody a systémy. Svým obsahem a pojetím tak magisterský obor EST pojednává o nosných technických oblastech současných i budoucích moderních elektronických komunikačních systémů a technologií a přirozenou formou navazuje na stejnojmenný bakalářský obor EST.

Magisterský obor EST lze začít studovat až po předchozím absolvování libovolného oboru bakalářského studia s úspěšně vykonanou státní závěrečnou zkouškou, a to nejlépe v některém elektrotechnickém či informatickém studijním programu. Odbornou výuku v magisterském oboru EST zajišťuje především Ústav radioelektroniky (UREL). Nabídka volitelných předmětů spolu se samostatným technickým projektem a diplomovou prací umožňuje studentům úžeji se zaměřit na problematiku obvodů a systémů rádiové komunikace a navigace (stacionárních, mobilních, pozemních i družicových), pokročilou přístrojovou, zvukovou a obrazovou elektroniku a na tvorbu, analýzu, zpracování a aplikace multimediálních signálů a dat. Své teoretické znalosti si student doplňuje studiem předmětů teoretické nadstavby z oblasti vyšší matematiky a fyziky. Pro rozšíření spektra svých vědomostí si student volí i odborné předměty z ostatních oborů magisterského studia FEKT VUT v Brně, dále předměty jazykové a všeobecně vzdělávací.

 

Zkratka

Název předmětu

Garant předmětu

MARC

Advanced Radio Communication Systems and Their Components

doc. RNDr. Jitka Poměnková, Ph.D.

MASV

Návrh antén a rádiových spojů

doc. Ing. Jaroslav Láčík, Ph.D.

MCVT

CAD v mikrovlnné technice

prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida

MDTV

Digitální televizní a rozhlasové systémy

prof. Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D.

MKVE

Kvantová a laserová elektronika

doc. Ing. Lucie Hudcová, Ph.D.

MMIA

Mikrokontroléry pro pokročilé aplikace

Ing. Aleš Povalač, Ph.D.

MPKS

Počítačové a komunikační sítě

prof. Dr. Ing. Zdeněk Kolka

MPLD

Programovatelné logické obvody

Ing. Michal Kubíček, Ph.D.

MPOA

Mikroprocesory s architekturou ARM

Ing. Aleš Povalač, Ph.D.

MRAR

Radiolokační a radionavigační systémy

doc. Ing. Jiří Šebesta, Ph.D.

MREM

Radioelektronická měření

Ing. Jiří Dřínovský, Ph.D.

MRFI

Radiofrekvenční identifikace

Dr. Techn. Vojtěch Derbek

MSDS

Směrové a družicové spoje

prof. Ing. Miroslav Kasal, CSc.

MSMK

Systémy mobilních komunikací

doc. Ing. Martin Slanina, Ph.D.

MSTK

Statistika v telekomunikacích

doc. RNDr. Jitka Poměnková, Ph.D.

MSWR

Softwarové rádio

prof. Ing. Roman Maršálek, Ph.D.

MTEO

Teorie elektronických obvodů

doc. Ing. Jiří Petržela, Ph.D.

MTRK

Teorie rádiové komunikace

prof. Ing. Roman Maršálek, Ph.D.

MVDK

Videotechnika a multimediální technika

doc. Ing. Martin Slanina, Ph.D.