UREL   FEKT   VUT
    
Výběr předmětů ke státním závěrečným zkouškám B-EST, BK-EST

2008-02-14, prof. Raida


Státní závěrečné zkoušky sestávají z obhajoby bakalářské práce, ze zkoušky ze Základů elektroniky a sdělování a ze zkoušky z Aplikované elektroniky a komunikací. První zkouška sestává z povinných předmětů oboru, druhá zkouška z předmětů volitelných. Každý předmět je rozdělen do 10 tématických okruhů. Okruhy nalezneme v příručce BEST_predmety_2008.pdf a v informačním systému.

Pro zkoušku z Aplikované elektroniky a komunikací si student sám vybírá předměty, z nichž chce být zkoušen. Proto prosím vyplňte formulář Vyber_SZZ_B_2008.doc, vytiskněte jej, podepište a odevzdejte do pátku 28. března 2008 do 14:00 hodin na sekretariátu Ústavu radioelektroniky. Současně je třeba identický výběr udělat v informačním systému (úloha v tuto chvíli ještě není připravena, a proto letos děláme naposledy výběr i papírově).