UREL   FEKT   VUT
    
Středoevropský technologický institut CEITEC

2009-07-27, webmaster


Středoevropský technologický institut, zkráceně CEITEC, je centrem excelence, ve kterém se bude rozvíjet výzkum a vývoj v oblastech biotechnologií a pokročilých materiálů a technologií. Projekt je odpovědí na sílící snahu po koncentraci a zvyšování konkurenceschopnosti vývoje a výzkumu v ČR s důrazem na využitelnost výsledků v praxi. Vznikne síť vzájemně propojených výzkumných laboratoří, které pokrývají široké spektrum výzkumných oborů; umožní se tak rozvoj nové kvality výzkumu ve středoevropském prostoru.

Více informací lze nalézt na stránkách technologického institutu CEITEC.