UREL   FEKT   VUT
    
Obhajoby semestrálních projektů BB2E a MM2E

2009-12-02, prof. Raida, předseda oborové rady


Obhajoby semestrálních projektů BB2E a MM2E se, z důvodu dne otevřených dveří na FEKT, přesouvají na čtvrtek 7. ledna 2010. Rozpisy obhajob budou zveřejněny v IS.

Řešený projekt včetně originálu zadání je třeba odevzdat na sekretariátu toho ústavu, na němž pracuje vedoucí, do pondělí 4. ledna 2010 do 15:00.

Prezentace projektu bude nejvýše na 8 min. a studenti mají povinnost uložit si ji na počítač ve středu 6. ledna 2010 mezi 13:00 až 15:00.