UREL   FEKT   VUT
    
Pozvánka na seminář

2010-05-10, ing. Lukeš


Rádi bychom Vás pozvali na již třetí akademický CST workshop. Seminář bude zaměřen nejen na novinky v CST STUDIO SUITE 2010, ale také na řadu reálných aplikací 3D EM simulátoru z oblasti mikrovlnné a vysokofrekveneční techniky, návrhu desek plošných spojů a problematiky elektromagnetické kompatibility. CST prezentace budou doplněny několika zajimavými příspěvky od uživatelů z univerzit. Během semináře bude demonstrován systém pro stereoskopickou vizualizaci elektromagnetického pole s využitím výsledků z 3D simulátoru EM pole CST MICROWAVE STUDIO.