UREL   FEKT   VUT
    
Státní závěrečné zkoušky

2010-05-12, ing. Šebesta


Byl zveřejněn průběh, pokyny a tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky bakalářskéhomagisterského studijního oboru Elektronika a sdělovací technika v akademickém roce 2009/10.