UREL   FEKT   VUT
    
Mobile Communications Seminar

2011-01-12, ing. Prokopec


Ve spolupráci s kolegy z univerzit ve Vídni a Bratislavě připravujeme v letním semestru akademického roku 2010/11 specializovaný kurz Mobile Communications Seminar.
Kurz je věnován aktuální problematice z oblasti nejen mobilních komunikací. Kredity získané za absolvování kurzu budou studentům započteny jako náhrada předmětu MARC.

Termíny a místa konání první poloviny seminářů:
Čtvrtek, 17. 2: Bratislava
Čtvrtek, 24. 2: Brno
Čtvrtek, 3. 3: Vídeň
Čtvrtek, 10. 3: Bratislava
Čtvrtek, 17. 3: Brno
Čtvrtek, 24. 3: Vídeň

Veškeré náklady na Vaši účast v kurzu budou hrazeny z projektu KOSY operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Máte-li o účast na semináři vážný zájem, kontaktujte prosím nejpozději do pátku 28. 1. 2011 Ing. Jana Prokopce, Ph.D.

Semináře jsou jedinečnou příležitostí k získání kontaktů na zahraničních univerzitách, k přípravě na stáže během studia v rámci programu Erasmus a k dalším odborným mezinárodním aktivitám.