UREL   FEKT   VUT
    
Státní závěrečné zkoušky

2011-03-28, doc. Kratochvíl


Byl zveřejněn průběh, pokyny a tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky bakalářského a magisterského studijního oboru Elektronika a sdělovací technika v akademickém roce 2010/11.