UREL   FEKT   VUT
    
Auto Connectivity (LIN, CAN, FlexRay)

2011-03-14, ing. Fedra


Zveme vás na seminář o moderních sběrnicích používaných v automobilech, které vám představí ing. Petr Cholasta z firmy Freescale Semiconductor. Seminář se uskuteční 16.3. ve 13:00 v místnosti PA-649.