UREL   FEKT   VUT
    
Přístup do laboratoří na kartu

2011-05-18, webmaster


Autorizaci přístupu studentů do počítačových učeben PA-439, PA-629 a do bastlírny PA-624 pomocí karet vyřizuje Ing. Tomáš Mikulášek (PA-656).