UREL   FEKT   VUT
    
Spolupráce brněnských výzkumných center

2012-01-20, prof. Raida


Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů (SIX) pořádá již v úterý 24. ledna 2012 od 9:00 do 11:30 v místnosti P-150 (Purkyňova 118, pod vrátnicí) seminář

      Spolupráce brněnských výzkumných center.

Na semináři budou přítomni zástupci center CEITEC-VUT, CVVOZE, ALISI a NETME , aby svá centra stručně představili. Seminář poskytne informace o možnostech využívání unikátních přístrojů více pracovišti, k formulování společných projektů, k výměně studentů a post-doktorandů, atd. Setkání se zúčastní také zástupci společnosti Honeywell International s.r.o.

    Program semináře:
  •  9:00 CEITEC VUT - výzkumné aktivity centra
  •  9:20 NETME - výzkumné aktivity centra
  •  9:40 ALISI- výzkumné aktivity centra
  • 10:00 CVVOZE - výzkumné aktivity centra
  • 10:20 SIX - výzkumné aktivity centra
  • 10:40 Honeywell - výzkumné aktivity, nabídka spolupráce
  • 11:00 Technologická platforma energetické bezpečnosti (JUDr. Richard Hlavatý)