UREL   FEKT   VUT
    
Státní závěrečné zkoušky

2012-04-25, doc. Šebesta


Byl zveřejněn průběh, pokyny a tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky bakalářského a magisterského studijního oboru Elektronika a sdělovací technika v akademickém roce 2011/12.