UREL   FEKT   VUT
    
The Freescale Cup

2012-06-15, doc. Šebesta


Společnost Freescale pořádá mezinárodní soutěž The Freescale Cup ve které tříčlenné týmy sestaví a naprogramují model auta sledujícího čáru. Podrobnosti naleznete v této této prezentaci. Firma Freescale týmu dodá výpočetní jednotku, model a "silové" části si musí studenti pořídit sami. Koordinaci na úrovni fakulty zajišťuje Ing. Miloslav Richter, Ph.D. z UAMT (richter@feec.vutbr.cz). Zájemci o soutěž z UREL nechť kontaktuji doc. Šebestu.