UREL   FEKT   VUT
    
Obhajoby projektů BB2E, KB2E, MM2E a LM2E

2012-09-24, prof. Raida, předseda oborové rady EST


Termín obhajob semestrálních projektů BB2E, KB2E, MM2E a LM2E v akademickém roce 2012/13 byl stanoven na 18. prosince 2012.