UREL   FEKT   VUT
    
Setkání se studenty z oboru EST

2013-02-19, doc. Kratochvíl


Srdečně zveme studenty z oboru Elektronika a sdělovací technika EST na informační schůzky, které se uskuteční 25. února (B2EST - BICT a M2EST - MREM), 26. února (M1EST - MPKS) a 27. února (B1EST - BESO a B3EST - BKSY).