UREL   FEKT   VUT
    
Studentská soutěž EEICT 2008

2008-01-21, webmaster


Studenti bakalářského i magisterského studia se mohou zúčastnit soutěže Student EEICT 2008, která má podpořit technickou tvůrčí činnost studentů FEKT a FIT. Do soutěže se může přihlásit každý student FEKT nebo FIT s technickým projektem na libovolné téma z oblasti elektrotechniky, komunikační techniky, informatiky a výpočetní techniky. Nejlepší práce budou ohodnoceny finančními odměnami a dary sponzorů. Termín odevzdání příspěvků je 4. března 2008.