UREL   FEKT   VUT
    
Státní závěrečné zkoušky (M-EST, ML-EST)

2013-06-02, prof. Raida


Byl zveřejněny pokyny a informace o průběhu státní závěrečné zkoušky magisterského studijního oboru Elektronika a sdělovací technika (M-EST a ML-EST) v akademickém roce 2012/13.