UREL   FEKT   VUT
    
Státní závěrečné zkoušky (B-EST, BK-EST)

2013-06-04, prof. Raida


Byl zveřejněny pokyny a informace o průběhu státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního oboru Elektronika a sdělovací technika (B-EST a BK-EST) v akademickém roce 2012/13.