UREL   FEKT   VUT
    
Mimořádný termín pro konání opravných (náhradních) SZZ

2013-07-09, doc. Kratochvíl


Děkanka FEKT vyhlásila mimořádný termín pro konání opravné státní závěrečné zkoušky (SZZ), viz RD 26-13 (pdf, 183 kB). Studenti, kteří mají zájem zúčastnit se opravné SZZ v uvedeném mimořádném termínu, jsou povinni doručit písemnou žádost o opravnou zkoušku na studijní oddělení nejpozději do 9. 7. 2013, pokud tak již neučinili. Přihlašování v IS VUT musí potom provést v době od 10. 7. 2013 do 23. 7. 2013. Studenti jsou povinni vybrat v IS VUT předměty v rámci tematických oblastí, ze kterých u SZZ neuspěli, a potvrdit v IS VUT novou přihlášku k SZZ.