UREL   FEKT   VUT
    
Pokyny pro vypracování Bakalářské práce (BBCE a KBCE)

2014-02-13, doc. Kratochvíl, předseda oborové rady EST


Na stránkách bakalářského studia byly zveřejněny pokyny pro vypracování a odevzdání Bakalářských prací (BBCE a KBCE) v akademickém roce 2013/14.