UREL   FEKT   VUT
    
Schůzky se studenty oboru EST

2014-02-17, Tomáš Kratochvíl, předseda oborové rady


Studenty oboru Elektronika a sdělovací technika - EST srdečně zveme na informační schůzku. Náplň schůzek bude mj.:

 • organizace letního semestru 2013/14
 • registrace předmětů pro akademický rok 2014/15
 • bakalářské a diplomové práce
 • Státní závěrečné zkoušky
 • doktorské studium
 • podpora studentům UREL (provoz dílny, bastlírny)
 • zapojení se do projektů pro firmy
 • náměty od vás
Schůzky se budou konat na začátku následujících přednášek:
 • Bak. 1. ročník: BPC2E, pondělí 3.3., 12h00, místn. SF1.141
 • Bak. 2. ročník: BICT, pondělí 3.3., 9h00, místn. SD2.93
 • Bak. 3. ročník: BKSY, pátek 7.3., 8h00, místn. SD1.52
 • Mag. 1. ročník: MPKS, pondělí 3.3., 13h00, místn. SD2.99
 • Mag. 2. ročník: MVDK, pondělí 3.3., 10h00, místn. SE6.134