UREL   FEKT   VUT
    
Radioelektronický seminář

2014-02-25, webmaster


Zveme vás na přednášku Ing. Jana Prokopce Ph.D. ze společnosti Honeywell o aplikaci UWB technologií v leteckém průmyslu.
Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 27. února od 13:00 v přednáškové místnosti SE6.134.
Abstract

    Ultra wideband communication is one of potential technologies which can be used in aircrafts or satellites for weight and harness reduction. Currently, UWB devices are mainly used for ranging and localization application, so description of the WPAN with UWB physical layer will be presented. Next part of the talk is focused on description of challenges during satellite's Assembly and Integration Testing (AIT) using UWB based WPAN.

Přednáška je součástí série "Mobile Communication Seminar", pořádané ve spolupráci s technickými univerzitami ve Vídni a v Bratislavě.