UREL   FEKT   VUT
    
Opravný termín státní závěrečné zkoušky

2008-06-20, prof. Raida, předseda oborové rady


Opravný termín státní závěrečné zkoušky oboru Elektronika a sdělovací technika se uskuteční v pátek 29. srpna 2008. K opravnému termínu je třeba přihlásit se na studijním oddělení děkanátu.