UREL   FEKT   VUT
    
Pokyny pro vypracování magisterského semestrálního projektu

2014-10-21, doc. Kratochvíl, předseda oborové rady EST


Na stránkách magisterského studia byly přidány pokyny pro vypracování semestrálních projektů MM2E a LM2E. Termín odevzdání projektů je čtvrtek 18.12.2014, 14h. Termín obhajob byl stanoven na úterý 6.1.2015.