UREL   FEKT   VUT
    












Pokyny k vypracování semestrálních projektů BB2E a KB2E

2008-10-07, prof. Raida


Na stránkách bakalářského studia byly zveřejněny pokyny pro vypracování a odevzdání semestrálních projektů BB2E a KB2E.