UREL   FEKT   VUT
    
Mobile Communication Seminar

2015-01-30, webmaster


Ústav radioelektroniky FEKT ve spolupráci s Technickou univerzitou ve Vídni a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislavě pořádá již tradiční sérii seminářů „Mobile Communication Seminar“. Semináře se budou konat každý čtvrtek na jedné z partnerských univerzit a bude jich celkem 6 (2x Brno, 2x Vídeň, 2x Bratislava). Semináře jsou tematicky zaměřeny na aktuální témata (nejen) mobilních komunikací, v letošním roce je hlavním tématem anténní technika. V tomto roce je možné absolvování série seminářů uznat jako formu vyučování v předmětu MARC – Advanced Radio Communication Systems and Their Components. Bližší informace budou k dispozici ve vyhlášce k předmětu, případně u garantky předmětu doc. Poměnkové. Pro cesty na partnerské univerzity budeme studentům refundovat náklady, počet míst je však omezen. Pro registraci na semináře prosím kontaktujte Ing. Slaninu (slaninam@feec.vutbr.cz), nejpozději do 10. února 2015. Pro semináře mimo Brno je nutné rezervovat celý den (spolu s dopravou je seminář časově náročný). Pokud máte zájem o semináře, prosím zohledněte je při přípravě rozvrhu.


    Rozpis termínů:
  • 19. 2. – Brno – doc. Jaroslav Láčík: Antennas for Body Area Networks
  • 26. 2. – Bratislava – prof. Bernard Fleury (Aalborg University): [téma bude doplněno]
  • 05. 3. – Vídeň – Ronald Gabriel, Georg Schell (Kathrein–Werke KG): Distributed Antenna Architectures for Converging Networks (5G)
  • 12. 3. – Bratislava – [téma bude doplněno]
  • 19. 3. – Brno – prof. Axel Jantsch (TU Wien): Self-Awareness in Cyber Physical Systems
  • 26. 3. – Vídeň – Lukas W Mayer (Siemens AG): Antenna Polarization Measurement at 24 GHz.