UREL   FEKT   VUT
    
Schůzky se studenty oboru EST

2015-02-10, předseda oborové rady


Studenty oboru Elektronika a sdělovací technika - EST srdečně zveme na informační schůzku.

Náplň schůzek bude mj.:

 • co Vás čeká v letním semestru (informace o výuce i nevýuce pro letní semestr 2014/15)
 • registrace předmětů pro akademický rok 2015/16
 • semestrální, bakalářské a diplomové práce
 • změny Státní závěrečné zkoušky
 • doktorské studium
 • podpora studentům UREL (provoz dílny, poč. učeben, přístup do laboratoří, bastlírny)
 • přístupový systém na kartu
 • zapojení se do projektů pro firmy, povinná praxe, nabídky zaměstnání
 • studentská soutěž EEICT
 • studentská sekce IEEE, radioklub OK2KOJ
 • náměty od vás, různé
Schůzky se budou konat v rámci následujících přednášek:
 • Bak. 1. ročník: BPC2E, pondělí 16.2., 15h, místn. SD2.94
 • Bak. 2. ročník: BICT, pondělí 16.2., 9h, místn. SD1.52
 • Bak. 3. ročník: BKSY, úterý 17.2., 8h, místn. SD1.47
 • Mag. 1. ročník: MPKS, pondělí 16.2., 13h, místn. SD1.52
 • Mag. 2. ročník: MVDK, úterý 17.2., 10h, místn. SD1.49