UREL   FEKT   VUT
    
Pokyny pro vypracování bakalářské práce

2015-05-21, doc. Kratochvíl, předseda oborové rady EST


Na stránkách bakalářského studia byly zveřejněny pokyny pro vypracování a odevzdání bakalářské práce BBCE, KBCE v akademickém roce 2014/15. Termín odevzdání prací je do čtvrtka 28.5.2015 do 14h na sekretariátě UREL