UREL   FEKT   VUT
    
Pokyny pro vypracování diplomové práce

2015-05-04, doc. Kratochvíl, předseda oborové rady EST


Na stránkách magisterského studia byly zveřejněny pokyny pro vypracování a odevzdání diplomové práce MMSE, LMSE v akademickém roce 2014/15. Termín odevzdání prací je do čtvrtka 21.5.2015 do 14h na sekretariátě UREL.