UREL   FEKT   VUT
    
Výběr předmětů pro státní závěrečné zkoušky

2015-05-05, doc. Kratochvíl, předseda oborové rady EST


Na stránkách bakalářského a magisterského studia jsou soubory se soupisy předmětů pro státní zkoušku, rozdělené na povinné a volitelné. U prvního, povinného okruhu předmětů (Základy elektroniky a sdělování pro bakaláře, Teorie elektroniky a rádiové komunikace pro magistry) si ke státní zkoušce vybíráte vždy 4 předměty. U druhého, volitelného okruhu předmětů (Aplikovaná elektronika a komunikace pro bakaláře i magistry) si vybíráte 2 předměty z příslušných skupin.

Přihlašování ke státním zkouškám a výběr zkušebních předmětů bude probíhat v IS. Přihlašování a výběr budou spuštěny v druhé polovině dubna. Podrobnosti přinese fakultní vyhláška.