UREL   FEKT   VUT
    
Cena Wernera von Siemense pro studenta EST

2015-03-04, webmaster


Na slavnostním večeru v Betlémské kapli byly předány prestižní ceny Wernera von Siemense za rok 2014. Mezi oceněnými byl absolvent oboru EST Ing. Jan Král, který obsadil první místo v kategorii nejlepší diplomové práce. K výbornému umístění gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci oboru a UREL!