UREL   FEKT   VUT
    
Témata doktorského studia pro rok 2015/16

2015-05-06, doc. Kratochvíl (ved. UREL), prof. Prokeš (př. OR)


Na stránkách doktorského studia byla zveřejněna témata pro doktorské studium v akademickém roce 2015/16. Přihlášku lze podat pomocí elektronického formuláře na stránkách VUT nejpozději do pátku 15. května 2015. Přijímací řízení do doktorského studijního programu oboru EST proběhne dne 25.6.2015.

Zájemce o doktorské studium srdečně zveme na informační schůzku, která se bude konat v pondělí 27. dubna 2015 od 14 hod v seminární místnosti UREL, Technická 12, blok E, 6. patro, místnost SE6.134.