UREL   FEKT   VUT
    
Příprava kvalitních dokumentů v systému LaTeX

2015-10-09, webmaster


Společnost elektrotechnického inženýrství Vás zve na dvě přednášky. Přednášky jsou určeny pro zájemce o tvorbu kvalitních elektronických i tištěných dokumentů (bakalářské a diplomové práce, skripta, výzkumné zprávy, protokoly, knihy, prezentace). Budou jednak stručně představeny obecné zásady kvalitního návrhu dokumentu a dále bude představen oblíbený systém LaTeX, určený pro technickou a matematickou sazbu.