UREL   FEKT   VUT
    
Pokyny pro vypracování projektů BB2E/KB2E a MM2E/LM2E

2015-10-19, webmaster


Na stránkách bakalářského a magisterského studia byly vloženy pokyny pro vypracování bakalářských (BB2E/KB2E) a magisterských (MM2E/LM2E) projektů.