UREL   FEKT   VUT
    
Využití laserů v datové komunikaci - rozhovor s vědci UREL pro Deutsche Welle

2015-10-27, webmaster


Optická skupina profesora Wilferta se věnuje vývoji vysokorychlostních optických bezkabelových spojů. Cílem týmu je vyvinout spolehlivý komunikační systém, který bude v maximální možné míře odolávat negativním jevům atmosféry. O práci týmu připravil reportáž Rob Cameron, který pracuje pro Deutsche Welle a BBC. Přečtěte si (nebo poslechněte) celou reportáž.