UREL   FEKT   VUT
    
Vyhlášky k obhajobám semestrálních projektů

2015-12-10, doc. Kratochvíl, předseda oborové rady EST


Na stránkách bakalářského a magisterského studia byly zveřejněny pokyny pro odevzdání a obhajobu semestrálních projektů v akademickém roce 2015/16. Termín odevzdání prací je do čtvrtka 17.12.2015 do 14h na sekretariátě ústavu, který projekt zadal.