UREL   FEKT   VUT
    
Pokyny k vypracování bakalářské / diplomové práce

2016-02-22, doc. Kratochvíl, předseda oborové rady EST


Na stránkách bakalářského a magisterského studia byly zveřejněny pokyny pro vypracování bakalářské a diplomové práce v akademickém roce 2015/16.