UREL   FEKT   VUT
    
Témata doktorského studia pro rok 2016/17

2016-04-25, doc. Kratochvíl (ved. UREL), prof. Prokeš (př. OR)


Na stránkách doktorského studia byla zveřejněna témata pro doktorské studium v akademickém roce 2016/17. Přihlášku lze podat pomocí elektronického formuláře na stránkách VUT nejpozději do pátku 15. května 2016. Přijímací řízení do doktorského studijního programu oboru EST proběhne dne 23. 6. 2016.

Zájemce o doktorské studium srdečně zveme na nezávaznou informační schůzku, která se bude konat v úterý 3. května 2016 od 10 hod v zasedací místnosti UREL, Technická 12, blok E, 6. patro, místnost SE6.121.