UREL   FEKT   VUT
    
Obhajoby semestrálních projektů

2009-01-07, prof. Raida


Všechny potřebné informace týkající se pátečních a sobotních obhajob semestrálních projektů jsou k dispozici v informačním systému. Připomínáme studentům, kteří semestrální práci neodevzdali, že si musejí na vědeckém oddělení děkanátu nechat zrušit předmět Bakalářská (diplomová) práce. Předmět je třeba zrušit nejpozději do konce zimního zkouškového období. Totéž platí pro studenty, kteří svůj projekt neobhájí.