UREL   FEKT   VUT
    
Náhradní termín obhajoby semestrálních prací

2017-01-06, webmaster


Náhradní termín obhajoby semestrálních prácí se uskuteční ve středu 11.1.2017 od 9h v zasedací místnosti SE6.121. Rozpis obhajob je zveřejněn v informačním systému VUT. K obhajobám se dostavte ve společenském oděvu a s dostatečným časovým předstihem.