UREL   FEKT   VUT
    
Radioelektronické semináře - Mobile Communication Seminar

2018-03-02, webmaster


Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně pořádá ve spolupráci s Technickou univerzitou ve Vídni a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislavě sérii seminářů se zaměřením na aktuální vývojové trendy v mobilních komunikačních systémech. Od špičkových odborníků se dozvíte, co se děje v oblasti sítí páté generace a moderních komunikačních technik. Navíc poznáte prostředí blízkých technických univerzit!

Srdečně zveme k účasti na těchto seminářích studenty i zaměstnance fakulty.
Při účasti studentů M-EST na seminářích ve Vídni a v Bratislavě nabízíme možnost proplacení jízdného. Účastí je možné získat bonusové body do předmětu MARC. A hlavně - něco nového se dozvědět a třeba i získat nové kontaky.

Detailní informace a registrace na zahraniční semináře: Martin Slanina, slaninam@feec.vutbr.cz