UREL   FEKT   VUT
    
Exkurze do firmy RETIA v Pardubicích

2018-03-12, webmaster


Ústav radioelektroniky ve spolupráci s firmou Retia pořádají ve čtvrtek 22. 3. 2018 exkurzi do přední české společnosti zabývající se radarovou technikou, bezpečnostními a vojenskými systémy a záznamovými systémy se sídlem v Pardubicích. Exkurze je vhodná jak pro magistry, tak i pro bakaláře a rovněž pro pedagogy a to nejen z oblasti klasické radioelektroniky. Nabízí se rovněž možnost témat bakalářských a diplomých prací.

Odjezd vlaku z Brna hl. n. je v 6:38, návrat v odpoledních hodinách.
Registrace na https://doodle.com/poll/nyu266mtu5g3m2vy
Kontakt: Jiří Šebesta, sebestaj@feec.vutbr.cz