UREL   FEKT   VUT
    
Pokyny pro obhajoby semestálních prací

2018-12-11, prof. Kratochvíl (předseda oborové rady)


Na stránkách bakalářského a magisterského studia byly vloženy pokyny pro obhajoby semestrálních prací.