UREL   FEKT   VUT
    
Studijní pobyt ve Švýcarsku - CERN

2009-02-28, ing. Tošovský


Jeden z největších evropských vědecký institutu CERN (Švýcarsko) hledá studenty technických oborů. Studenti jsou přijímání na pobyt 6 až 12 měsíců, během kterého vypracovávají svoji bakalářskou nebo diplomovou práci. CERN nabízí plné finanční krytí.

Jedná se o jedinečnou příležitost, která se našim studentům nabízí, proto ji neváhejte využít.

S prací tohoto institutu jste měli možnost se seznámit v rámci našich Radioelektronických seminářů. Bližší informace podá ing. Petr Tošovský.